Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70997
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 9/2006 účinný od 01.02.2006


Platnosť od: 11.01.2006
Účinnosť od: 01.02.2006
Autor: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Oblasť: Stredné školstvo, Základné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 9/2006 účinný od 01.02.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 9/2006 s účinnosťou od 01.02.2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl ...

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. ...

§ 1
(1)

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, ...

(2)

Správy vypracúvajú školy, združené stredné školy, súčasti škôl, spojené školy a školské ...

§ 2
(1)

Správa obsahuje

a)

základné identifikačné údaje o škole:

1.

názov školy,

2.

adresu školy,

3.

telefónne a faxové čísla školy,

4.

internetovú a elektronickú adresu školy,

5.

údaje o zriaďovateľovi školy,

6.

mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie,

7.

údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy,

b)

údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ...

c)

údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti ...

d)

údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti ...

e)

údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania,

f)

zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu ...

g)

údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy, ...

h)

údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy,

i)

údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti,

j)

údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená,

k)

údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole,

l)

údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy,

m)

údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, a to

1.

o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov,

2.

o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov ...

3.

o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení ...

4.

o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických ...

5.

iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov,

n)

cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, ...

o)

oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň ...

p)

výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu ...

(2)

Správa môže obsahovať aj ďalšie informácie o

a)

psychohygienických podmienkach výchovy a vzdelávania v škole,

b)

voľnočasových aktivitách školy,

c)

spolupráci školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom,

d)

vzájomných vzťahoch medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami ...

§ 3
(1)

Správu za predchádzajúci školský rok predkladá riaditeľ školy po jej prerokovaní v pedagogickej ...

(2)

Riaditeľ školy správu zverejní v škole na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy, ak ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Martin Fronc v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore