Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení vyhlášky č. 6/2012 Z. z. 81/2014 účinný od 01.04.2014


Platnosť od: 28.03.2014
Účinnosť od: 01.04.2014
Autor: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Oblasť: Železničná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení vyhlášky č. 6/2012 Z. z. 81/2014 účinný od 01.04.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 81/2014 s účinnosťou od 01.04.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ...

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. ...

1.

V celom texte vyhlášky sa slovo „prospel“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „vyhovel“ ...

2.

V § 2 ods. 2 písm. d) sa slovo „technologickej“ nahrádza slovom „technológie“.

3.

V § 2 ods. 3 prvá veta znie: „Výcvik je praktická príprava pred vykonaním odbornej skúšky ...

4.

V § 4 ods. 1 druhej vete, § 5 ods. 2 druhej vete a ods. 5 druhej vete sa vypúšťa slovo „časti“. ...

5.

V § 4 ods. 3 druhej vete sa vypúšťajú slová „najskôr po piatich pracovných dňoch a“ a číslo ...

6.

V § 5b ods. 3 sa slová „ústnej časti“ nahrádzajú slovami „ústnej skúšky“ a vypúšťajú ...

7.

V § 6 odseky 7 a 8 znejú:

„(7) Požiadavky na doplnenie odbornej spôsobilosti na vedenie hnacieho železničného vozidla rovnakého ...

8.

V § 7 ods. 1 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „a na vedenie električky na električkovej ...

9.

V § 7 ods. 2 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „a na vedenie trolejbusu na trolejbusovej dráhe ...

10.

V § 12 písmeno a) znie:

„a) vstupná lekárska preventívna prehliadka a vstupné psychologické vyšetrenie, ktoré sa vykonávajú ...

11.

V § 13a sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) doklad o poučení posudzujúcich lekárov zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície ...

12.

V § 13a sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) doklad o poučení posudzujúcich psychológov zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície ...

13.

V prílohe č. 1 tabuľke č. 1 štvrtom bode bod 4.2 znie:

„4.2 Konštrukcia a príslušenstvo spaľovacích motorov hnacích železničných vozidiel. Palivo, ...

14.

V prílohe č. 1 tabuľke č. 1 štvrtom bode bod 4.9 znie:

„4.9 Popis a obsluha zabezpečovacích, komunikačných a informačných systémov. 10 10“. ...

15.

V prílohe č. 1 tabuľke č. 1 štvrtom bode bod 4.10 znie:

„4.10 Konštrukcia riadiacich a prípojných vozňov. Konštrukcia vykurovania železničných vozidiel. ...

16.

V prílohe č. 1 tabuľke č. 1 štvrtom bode sa vypúšťa bod 4.11.

Doterajšie body 4.12 až 4.14 sa označujú ako body 4.11 až 4.13.

17.

V prílohe č. 1 piatom bode Električkové dráhy a trolejbusové dráhy sa vypúšťajú písmená ...

Doterajšie písmená c), e) a f) sa označujú ako písmená b) až d).

18.

Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 245/2010 Z. z. ROZDELENIE HNACÍCH ŽELEZNIČNÝCH VOZIDIEL NA ŽELEZNIČNEJ ...

„c) laboratórne vyšetrenie – pri vstupnej, periodickej a mimoriadnej lekárskej prehliadke je ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.

Ján Počiatek v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore