Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zálohovaní obalov na nápoje 81/2011 účinný od 01.04.2011

Platnosť od: 25.03.2011
Účinnosť od: 01.04.2011
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi, Nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zálohovaní obalov na nápoje 81/2011 účinný od 01.04.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 81/2011 s účinnosťou od 01.04.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

o zálohovaní obalov na nápoje

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 21 písm. a) zákona č. 119/2010 ...

§ 1
Táto vyhláška upravuje
a)

výšku zálohu za zálohované, opakovane použiteľné obaly,

b)

zoznam zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a výšku zálohu za ne.

§ 2
Výška zálohu za zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje je
a)

0,13 eura za jeden obal pre opakovane použiteľné obaly na nápoje1) do objemu 2 000 ml vrátane okrem ...

b)

0,27 eura za jeden obal pre sklené opakovane použiteľné obaly na pivo2) s iným ako korunkovým ...

c)

40 eur pre opakovane použiteľné obaly na nápoje neuvedené v písmenách a) a b).

§ 3
(1)

Zoznam zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné:

a)

obaly z polyetyléntereftalátu (PET) na nápoje1) s objemom nad 500 ml vrátane,

b)

obaly z polyetyléntereftalátu (PET) na vody3) s objemom nad 500 ml vrátane,

c)

hliníkové plechovky na nápoje s objemom do 500 ml vrátane.

(2)

Výška zálohu za obaly uvedené v odseku 1 je 0 eur za jeden obal.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.

v z. Branislav Cimerman v. r.

Poznámky

  • 1)  § 3 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva ...
  • 2)  § 29 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...
  • 3)  § 2 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore