Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967 81/1985 účinný od 19.10.1985

Platnosť od: 04.10.1985
Účinnosť od: 19.10.1985
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967 81/1985 účinný od 19.10.1985
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 81/1985 s účinnosťou od 19.10.1985
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ministra zahraničných vecí

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového ...

Rozhodnutím Zhromaždenia Parížskej únie boli 2. októbra 1979 prijaté tieto zmeny uvedeného Parížskeho ...

1.

V článku 13.2) a) vi) sa slovo „trojročný“ nahrádza slovom „dvojročný“.

2.

V článku 13.7) a) sa slová „za tri roky“ nahrádzajú slovami „za dva roky“.

3.

V článku 14.6) a) ii) sa slovo „trojročného“ nahrádza slovom „dvojročného“.

4.

V článku 14.6) a) ods. iii) sa vypúšťa.

Tieto zmeny nadobudli platnosť na základe článku 17 ods. 3 Parížskeho dohovoru 3. júnom 1984 ...

Prvý námestník:

Řehořek v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore