Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente 8/2014 účinný od 01.02.2014

Platnosť od: 30.01.2014
Účinnosť od: 01.02.2014
Autor: Úrad vlády Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente 8/2014 účinný od 01.02.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 8/2014 s účinnosťou od 01.02.2014
JE VYKONÁVANÝ:
305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 305/2013 účinný od 01.10.2024 Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Načítavam znenie...
MENU
Hore