Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71085
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 79/2020 účinný od 01.10.2020


Platnosť od: 17.04.2020
Účinnosť od: 01.10.2020
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodný register

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 79/2020 účinný od 01.10.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 79/2020 s účinnosťou od 01.10.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory ...

1.

V § 1 písm. a) sa za slová „výmaz zapísaných údajov“ vkladajú slová „(ďalej len „návrh na zápis“)“.

2.

Slová „návrh podľa § 2“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky okrem § 28a nahrádzajú slovami ...

3.

§ 2 znie:

„§ 2 (1) Návrh na zápis sa podáva elektronickými prostriedkami v elektronickej podobe formulárov, ktorých ...

4.

V § 4 ods. 1 sa nad slovom „zákona“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „1b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

5.

V § 4 odsek 2 znie:

„(2) K návrhu na zápis sa prikladá listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1c a 1d znejú:

„1c) § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 1d) Zákon Národnej rady Slovenskej ...

6.

V § 4 ods. 3 sa slová „§ 5 ods. 3 zákona alebo podľa § 5a ods. 4 zákona v prípade elektronického podania“ ...

7.

V § 4 ods. 5 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí v prípade ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:

„1e) § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

8.

V § 4 ods. 6 sa nad slovom „predpisov“ odkaz 1b nahrádza odkazom 1f.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1f znie:

„1f) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských ...

9.

Nadpis nad § 5 sa vypúšťa.

10.

§ 5 a 6 sa vrátane nadpisov vypúšťajú.

11.

V § 11 ods. 2 písmeno i) znie:

„i) písomné vyhlásenie zakladateľa s úradne osvedčeným podpisom, ktorý je 1. zahraničnou fyzickou osobou, ...

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aab sa vypúšťa.

13.

V § 12 ods. 3 sa slová „okrem údajov“ nahrádzajú slovami „okrem listín“, bodka na konci sa nahrádza ...

14.

Nadpis nad § 19 znie: „Podnik zahraničnej právnickej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej ...

15.

§ 19 vrátane nadpisu znie:

„§ 19 Návrh na prvý zápis (1) Návrh na zápis podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej ...

16.

V § 20 ods. 1 sa slová „zahraničnej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby“ nahrádzajú ...

17.

V § 20 ods. 2 sa slová „zahraničnej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby“ nahrádzajú ...

18.

Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27a Návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod (1) Návrh na zápis zmeny údajov o konečnom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

19.

V § 28 ods. 2 sa vypúšťajú slová „výmaz podnikateľa fyzickej osoby a“.

20.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 75j ods. 4 Obchodného zákonníka.“.

21.

V § 28 odsek 6 znie:

„(6) V prípade podľa osobitného zákona8) sa k návrhu na výmaz prikladá písomné vyhlásenie likvidátora ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 8a znejú:

„8) § 75j ods. 2 Obchodného zákonníka.

8a) § 75j ods. 6 Obchodného zákonníka.“.

22.

Prílohy č. 1 a 2 sa vypúšťajú.

23.

Prílohy č. 3 až 31 vrátane nadpisov znejú:

„Prevziať prílohu - Prílohy č. 3 až 31 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2020.

Mária Kolíková v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore