Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy 78/2020 účinný od 23.06.2021

Platnosť od: 16.04.2020
Účinnosť od: 23.06.2021
Autor: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Oblasť: Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy 78/2020 účinný od 23.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 78/2020 s účinnosťou od 23.06.2021


§ 14
Prístupnosť webových sídiel a mobilných aplikácií

(1)
Štandardom prístupnosti webových sídiel je zabezpečenie vnímateľnosti, ovládateľnosti, zrozumiteľnosti a robustnosti webových sídiel, a to dodržiavaním pravidiel podľa slovenskej technickej normy,4) najmä pravidiel úrovní A a AA osobitnej špecifikácie World Wide Web Consortium (W3C) pre prístupnosť webového obsahu vo verzii 2.1.
(2)
Štandardom prístupnosti mobilných aplikácií je
a)
zabezpečenie vnímateľnosti, ovládateľnosti, zrozumiteľnosti a robustnosti mobilných aplikácií dodržiavaním pravidiel podľa slovenskej technickej normy,4)
b)
poskytnutie zrozumiteľného a aktuálneho vyhlásenia o prístupnosti mobilnej aplikácie v prístupnom formáte a s obsahom primerane podľa § 15 písm. a), a to na webovom sídle orgánu riadenia, ktorý zabezpečuje vývoj mobilnej aplikácie alebo spolu s inými informáciami, ktoré sa poskytujú pri sťahovaní mobilnej aplikácie.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore