Všetky konsolidované znenia predpisu 769/2004

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2005 účinný od 01.01.2005 do 26.04.2006
MENU
Hore