Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie 769/2004 účinný od 01.01.2005 do 26.04.2006

Platnosť od: 31.12.2004
Účinnosť od: 01.01.2005
Účinnosť do: 26.04.2006
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie 769/2004 účinný od 01.01.2005 do 26.04.2006
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 769/2004 s účinnosťou od 01.01.2005

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore