Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69091
Dôvodové správy: 2086
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.05.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka 74/2019 účinný od 15.03.2019


Platnosť od: 07.03.2019
Účinnosť od: 15.03.2019
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka 74/2019 účinný od 15.03.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 74/2019 s účinnosťou od 15.03.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch ...

§ 1
(1)

Kritériom pri hodnotení sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka (ďalej len „hodnotenie ...

(2)

Kredit na účely tejto vyhlášky je jednotka určená na hodnotenie vzdelávania.

(3)

Kredity nemožno získať za vzdelávaciu aktivitu zameranú na prezentáciu lieku, zdravotníckej pomôcky, ...

(4)

Ak sú pri hodnotení vzdelávania pochybnosti (§ 42 zákona), možno u organizátora vzdelávacej ...

§ 2
(1)

Hodnotenie vzdelávania sa vykonáva v pravidelných päťročných cykloch (ďalej len „hodnotené ...

(2)

Ak v priebehu hodnoteného obdobia bola zdravotníckemu pracovníkovi dočasne pozastavená registrácia ...

(3)

Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí v aktuálne vykonávanom zdravotníckom ...

(4)

Ak zdravotnícky pracovník vykonáva špecializované pracovné činnosti vo viacerých špecializačných ...

(5)

Kredity získané za sústavné vzdelávanie v certifikovanej pracovnej činnosti sa zdravotníckemu ...

a)
k špecializačnému odboru, ak získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných ...
b)
k príslušnému zdravotníckemu povolaniu, ak ide o zdravotníckeho pracovníka bez odbornej spôsobilosti ...
(6)

Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí výsledkom hodnotenia „splnil“, ...

a)
90 kreditov v zdravotníckom povolaní lekár alebo zubný lekár,
b)
50 kreditov v zdravotníckom povolaní sestra, pôrodná asistentka, farmaceut, fyzioterapeut, verejný ...
c)
25 kreditov v zdravotníckom povolaní sanitár alebo
d)
20 kreditov v zdravotníckom povolaní masér s odbornou spôsobilosťou v študijnom odbore masér ...
(7)

Ak zdravotnícky pracovník počas hodnoteného obdobia získa vyšší počet kreditov, ako je ustanovený ...

(8)

Na účely hodnotenia vzdelávania sa zdravotníckemu pracovníkovi započíta

a)
20 % z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie podľa odseku 6 za každý ...
b)
20 % z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie podľa odseku 6 za každý ...
c)
10 % z ustanoveného počtu kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie podľa odseku 6 za každý ...
(9)

Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí výsledkom hodnotenia „nesplnil“, ...

(10)

Za absolvované akreditované študijné programy sústavného vzdelávania a neakreditované vzdelávacie ...

§ 3

Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie v štátnej službe profesionálneho ...

§ 4

Hodnotenie vzdelávania v hodnotenom období začatom do 28. februára 2019 sa dokončí podľa tejto ...

§ 5

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z. z. o kritériách ...

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2019.

Andrea Kalavská v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 74/2019 Z. z.

  POČTY KREDITOV ZA VZDELÁVACIE AKTIVITY SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA

  1.

  Neakreditovaná vzdelávacia aktivita

  Za každých 60 minút účasti na jednorazovej vzdelávacej aktivite konanej v Slovenskej republike ...

  Ak zdravotnícky pracovník vykonával zdravotnícke povolanie v štátnej službe profesionálneho ...

  2.

  Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania

  Za úspešné absolvovanie akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania získa zdravotnícky ...

  a)

  8 kreditov pri dĺžke trvania 8 až 23 hodín,

  b)

  16 kreditov pri dĺžke trvania 24 až 39 hodín,

  c)

  24 kreditov pri dĺžke trvania 40 hodín a viac.

  3.

  Prednášková činnosť

  Za prednáškovú činnosť na neakreditovanej vzdelávacej aktivite podľa bodu 1 získa za prednášku ...

  a)

  v slovenskom jazyku autor 5 kreditov a najviac dvaja spoluautori po 3 kredity,

  b)

  v slovenskom jazyku na celoslovenskej úrovni alebo medzinárodnej úrovni autor 10 kreditov a najviac ...

  c)

  v cudzom jazyku autor 15 kreditov a najviac dvaja spoluautori po 10 kreditov.

  4.

  Publikačná činnosť

  Za publikačnú činnosť odborného textu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe získa za ...

  a)

  odborný článok v národnom periodiku vydávanom na Slovensku autor 10 kreditov a spoluautor 5 kreditov, ...

  b)

  odborný článok v medzinárodnom periodiku vydávanom na Slovensku alebo v zahraničí autor 30 kreditov ...

  c)

  monografiu v slovenskom jazyku autor 50 kreditov a spoluautor 20 kreditov, monografiu v cudzom jazyku ...

  d)

  učebnicu, skriptum alebo učebný text v slovenskom jazyku autor 50 kreditov a spoluautor 20 kreditov, ...

  e)

  učebnicu, skriptum alebo učebný text v cudzom jazyku autor 80 kreditov a spoluautor 50 kreditov, ...

  f)

  abstrakt práce v slovenskom jazyku autor 5 kreditov a spoluautor 3 kredity,

  g)

  abstrakt práce v cudzom jazyku autor 10 kreditov a spoluautor 5 kreditov,

  h)

  poster s odbornou tematikou v slovenskom jazyku prezentovaný na vzdelávacej aktivite podľa bodu 1 ...

  i)

  poster s odbornou tematikou v cudzom jazyku prezentovaný na vzdelávacej aktivite podľa bodu 1 autor ...

  j)

  tvorbu publikovaného štandardného diagnostického, preventívneho alebo terapeutického postupu alebo ...

  k)

  tvorbu publikovaného akreditovaného študijného programu pre zdravotníckych pracovníkov vrátane ...

  l)

  recenzovanie, revidovanie alebo oponovanie odborného článku, učebnice, skripta, monografie, zborníka ...

  m)

  zostavovanie, odborné garantovanie, odborné editovanie alebo revidovanie odborného národného periodika, ...

  n)

  zostavovanie, odborné garantovanie, odborné editovanie alebo revidovanie odborného medzinárodného ...

  5.

  Pedagogická činnosť

  Za pedagogickú činnosť v rámci teoretickej výučby alebo praktickej výučby v akreditovanom študijnom ...

  Za pedagogickú činnosť v rámci neakreditovanej vzdelávacej aktivity podľa bodu 1 získa zdravotnícky ...

  6.

  Vedecko-výskumná činnosť

  Za predloženie výsledkov tvorivej vedeckej a výskumnej činnosti z oblasti teoretických základov ...

  7.

  Tvorba výučbovej pomôcky

  Za vytvorenie schválenej výučbovej pomôcky v rámci teoretickej výučby alebo praktickej výučby ...

  8.

  Účasť na autodidaktickom teste

  Za úspešné riešenie autodidaktického testu získa zdravotnícky pracovník 2 kredity pri 91% až ...

Poznámky

 • 1)  § 24 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 75 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore