Všetky konsolidované znenia predpisu 71/2010

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 10.03.2010 účinný od 10.03.2010
MENU
Hore