Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých náležitostiach zjednodušeného predajného prospektu podielového fondu 680/2004 účinný od 01.05.2007 do 30.06.2011

Platnosť od: 18.12.2004
Účinnosť od: 01.05.2007
Účinnosť do: 30.06.2011
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere, Štátna hospodárska politika, Investovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých náležitostiach zjednodušeného predajného prospektu podielového fondu 680/2004 účinný od 01.05.2007 do 30.06.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 680/2004 s účinnosťou od 01.05.2007 na základe 209/2007

Neevidujeme žiadne komentáre k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore