Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70515
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
12.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva dopravy o poriadku pre ciachovanie vnútrozemských plavidiel 67/1964 účinný od 01.04.1964 do 31.12.1976


Platnosť od: 31.03.1964
Účinnosť od: 01.04.1964
Účinnosť do: 31.12.1976
Autor: Ministerstvo dopravy
Oblasť: Dopravné prostriedky, Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva dopravy o poriadku pre ciachovanie vnútrozemských plavidiel 67/1964 účinný od 01.04.1964 do 31.12.1976
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 67/1964 s účinnosťou od 01.04.1964

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva dopravy

o poriadku pre ciachovanie vnútrozemských plavidiel

Ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 24 zákona ...

§ 1
(1)

Ciachovanie plavidla, ciachovú skúšku a preciachovanie vykonávajú pobočky Štátnej plavebnej ...

a)

ciachový preukaz, pokiaľ bol už skôr vydaný,

b)

údaje o druhu a počte posádky,

c)

zoznam predmetov patriacich k plnému výstroju, ako aj zoznam zásob s približným udaním ich váhy. ...

(2)

Prevádzateľ plavidla je povinný pristaviť plavidlo prázdne na stanovište, ktoré určí plavebná ...

§ 2
(1)

Ciachovanie lode začne určením roviny ponoru prázdnej lode, t. j. určením roviny zodpovedajúcej ...

a)

výstrojom, zásobami a posádkou, ktoré loď nevyhnutne potrebuje, aby mohla plávať,

b)

vodou na dne, ktorú nemožno vyčerpať obyčajnými čerpacími prostriedkami,

c)

pri lodiach samohybných tiež vodou používanou pre jej chod a prevádzkovou zásobou pohonných hmôt. ...

(2)

Loď musí byť v normálnej polohe.

§ 3
(1)

Ciachový priestor je obmedzený vonkajšími stenami lodného telesa, rovinou ponoru prázdnej lode ...

(2)

Horná ciachová rovina je určená voľným okrajom lode predpísaným alebo obvyklým pre vodnú cestu, ...

(3)

Loď, ktorú pred ciachovaním nemožno priviesť ani približne do rovnovážnej polohy, má hornú ...

Ciachovanie lodí, ktoré sú určené na dopravu tovaru
§ 4
(1)

Na určenie objemu ciachového priestoru rozdelí sa tento priestor ponornými rovinami na ciachové ...

(2)

Dvomi priečnymi rezmi, poloha ktorých sa spravuje podľa tvaru lode, vedenými kolmo k pozdĺžnej ...

(3)

Na výpočet plošného obsahu plôch obmedzených krivkami sa použije Simpsonovo pravidlo:

v/3 (1a + 4b + 2c + 4d + 1e). (Pozri obr. 1.)

Ostatné plochy sa vypočítavajú podľa lichobežníkového pravidla:

v (a/2 + b + c + d + e/2). (Pozri obr. 2.)

Pri stredných dieloch postačí súčin dĺžky a strednej šírky.

Prevziať prílohu - Obrázok 01

Prevziať prílohu - Obrázok 02

(4)

Ak sú dĺžky koncových dielov jednotlivých ponorných rovín nerovnaké (obr. 2), môžu sa rozdeliť ...

(5)

Objem jednej ciachovej vrstvy sa rovná polovičnému súčtu plôch hornej a dolnej ponornej roviny, ...

§ 5

Váha nákladu sa rovná toľkým tonám, koľko m3 ciachového priestoru je ponorené v sladkej vode. ...

§ 6
(1)

Na určenie veľkosti ponorenej časti ciachového priestoru zhotovia sa na obidvoch bokoch lode stupnice ...

(2)

Konce ciachových stupníc a každý desiaty centimeter sa označujú značkami. Ďalšie rozdelenie ...

(3)

Pri lodiach s plochým dnom je nulový bod každej ciachovej stupnice na vonkajšej ploche dna. Pri ...

(4)

Ciachová stupnica uprostred lode dosahuje až k hornej ciachovej rovine. Ciachové stupnice na čele ...

§ 7

O postupnom zväčšovaní výtlaku lode pre každý centimeter stredného ponoru, ktorým sa rozumie ...

Ciachovanie lodí, ktoré nie sú určené na dopravu tovaru
§ 8
(1)

Výtlak lode prázdnej sa určí len približne znásobením najväčšej dĺžky najväčšou šírkou, ...

(2)

Rozdiel oboch výtlakov udáva výtlak priestoru medzi dolnou ciachovou rovinou a hornou ciachovou rovinou. ...

(3)

Ciachové stupnice sa nezhotovujú. Na miestach, kde by mali byť, a to kolmo nad nulovými bodmi dna, ...

(4)

Tabuľka postupného zväčšovania výtlaku sa nevyhotovuje.

§ 9
(1)

Pre každú ciachovanú loď sa vyhotoví ciachový preukaz.

(2)

Pred vydaním ciachového preukazu sa vyznačí na oboch bokoch plavidla horná ciachová rovina ciachovou ...

(3)

Ciachová značka sa skladá:

a)

z poznávacích písmen plavebnej správy, v ciachovom registri ktorej je plavidlo zapísané,

b)

z čísla zápisu plavidla v ciachovom registri,

c)

z rozpoznávacích písmien štátu (ČS).

(4)

Ciachová značka sa tiež namaľuje na najtrvanlivejšej časti čela plavidla; k ciachovej značke ...

(5)

Pri lodiach, ktoré nemajú ciachové stupnice uprostred dĺžky lode, vyznačí sa horná ciachová ...

Ciachová skúška a preciachovanie
§ 10
(1)

Ciachová skúška, prípadne preciachovanie sa vykonáva:

a)

po dokončení väčšej opravy alebo prestavby plavidla alebo po zmene vonkajších alebo vnútorných ...

b)

najneskoršie do 10 rokov po vydaní ciachového preukazu, keď nedošlo v tejto dobe ku zmenám uvedeným ...

c)

v prípade, že o správnosti údajov v ciachovom preukaze možno oprávnene pochybovať.

(2)

Ak nebola urobená ciachová skúška alebo preciachovanie podľa ustanovenia odseku 1, stráca ciachový ...

(3)

Pri naloženej lodi sa obmedzí preskúšanie údajov ciachového preukazu len na rozmery, ktoré možno ...

(4)

Ciachové preukazy zrušených alebo z prevádzky vyradených lodí prevádzateľ plavidla vráti plavebnej ...

§ 11
(1)

Pred ciachovou skúškou plavebná správa preskúša, či na plavidle od posledného ciachovania neboli ...

(2)

Ak sa zistí, že na plavidle boli urobené stavebné zmeny, majúce vplyv na výsledok ciachovania ...

(3)

Pri ciachovej skúške sa zisťuje o koľko percent následkom väčšieho alebo menšieho ponoru prázdnej ...

(4)

Ak sa pri ciachovej skúške ukáže, že je potrebné znížiť hornú ciachovú rovinu, zmenší sa ...

(5)

Pri preciachovaní sa vyhotoví nový ciachový preukaz a starý ciachový preukaz ako neplatný sa ...

§ 12

Po skončení ciachovania, ciachovej skúšky a preciachovania, plavebná správa zruší staršie ciachové ...

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.

Minister:

Indra v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore