Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia 643/2005 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2011

Platnosť od: 30.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2009
Účinnosť do: 31.12.2011
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPP2ČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia 643/2005 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2011
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 643/2005 s účinnosťou od 01.01.2009 na základe 532/2008

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore