Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71776
Dôvodové správy: 2527
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť textilných vlákien a priadzí, textilných, usňových a odevných výrobkov z textilu a usne určených na priamy styk s pokožkou 635/2005 účinný od 01.08.2006


Platnosť od: 30.12.2005
Účinnosť od: 01.08.2006
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Kontrolné orgány, Zdravé životné podmienky, Technické normy, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť textilných vlákien a priadzí, textilných, usňových a odevných výrobkov z textilu a usne určených na priamy styk s pokožkou 635/2005 účinný od 01.08.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 635/2005 s účinnosťou od 01.08.2006 na základe 466/2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť textilných vlákien a priadzí, ...

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6a ods. 9 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane ...

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje najvyššie prípustné hodnoty nebezpečných chemických látok a prípravkov ...

§ 2
(1)

Na účely tejto vyhlášky sa rozumejú

a)

textilnými vláknami, priadzami a textilnými výrobkami výrobky podľa osobitného predpisu,1)

b)

usňovými výrobkami výrobky podľa osobitného predpisu.2)

(2)

Za výrobky podľa odseku 1 sa považujú aj výrobky uvedené v colnom sadzobníku.3)

§ 3

Výrobky vyrobené v štáte alebo dovezené zo štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej ...

§ 4

Výrobky uvedené v § 2 nesmú pri umiestňovaní na trh Slovenskej republiky prekročiť najvyššie ...

§ 5
(1)

Bezpečnosť výrobku výrobca, dovozca alebo dodávateľ preukazuje vykonaním skúšky bezpečnosti ...

(2)

Stanovenie jednotlivých parametrov na určenie zhody vlastností výrobkov s požiadavkami na ich bezpečnosť ...

(3)

Bezpečnosť výrobku výrobca, dovozca alebo dodávateľ môže preukázať vyhlásením o zhode výrobku ...

§ 6
Požiadavky ustanovené v tejto vyhláške sa neuplatnia na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené ...
a)

technickým predpisom, ktoré sú záväzné, ak ide o výrobu alebo o uvedenie na trh, alebo o používanie ...

b)

technickým normám alebo kódexu správnej praxe, ktorý vydal národný normalizačný orgán alebo ...

c)

medzinárodným technickým normám, ktoré sa oprávnene používajú v niektorom z týchto štátov, ...

d)

tradičným či inovačným výrobným postupom, ktoré sa používajú v niektorom z týchto štátov ...

§ 7

Táto vyhláška sa nevzťahuje na osobné ochranné prostriedky, ktorých uvádzanie na trh upravuje ...

§ 8

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s príslušným právnym aktom Európskych spoločenstiev10) ...

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Jirko Malchárek v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 635/2005 Z. z.

  NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ HODNOTY PENTACHLÓRFENOLU A VOĽNÉHO ALEBO UVOĽŇUJÚCEHO SA FORMALDEHYDU

  Por. č. Škodlivá látka prítomná v skupine výrobkov Najvyššia prípustná hodnota(mg.kg-1) ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 635/2005 Z. z.

  ZOZNAM CHEMICKÝCH LÁTOK A PRÍPRAVKOV, KTORÝCH POUŽITIE VO VÝROBKOCH JE LIMITOVANÉ ALEBO ZAKÁZANÉ ...

  Por. č. Názov látky 1. Nikel a jeho zlúčeniny15) 2. Kadmium a jeho zlúčeniny16) 3. Ortuť ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 635/2005 Z. z.

  NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ HODNOTY ŤAŽKÝCH KOVOV EXTRAHOVATEĽNÝCH DO ROZTOKU UMELÉHO KYSLÉHO POTU ...

  Por.č. Názov látky Najvyššia prípustná hodnota vo výrobku (mg.kg-1) Textilné vlákna a priadze, ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 635/2005 Z. z.

  NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ HODNOTY STÁLOFAREBNOSTI FARBENÝCH ALEBO POTLAČOVANÝCH PRIADZÍ, TKANÍN, ...

  Por. č. Stálofarebnosť Stupeňsivej stupnice 1. V pote kyslom34) 3/3 2. V pote alkalickom34) ...

Poznámky

 • 1)  § 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 18/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
 • 2)  Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 105/2001 Z. z. o označovaní ...
 • 3)  Do skupiny textilných vlákien a priadzí, textilných, odevných a usňových výrobkov a ich súčastí ...
 • 4)  Nariadenie Rady (EHS) č. 339/1993 z 8. februára 1993 o kontrole zhody výrobkov dovážaných z tretích ...
 • 5)  § 6a ods. 4 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 22 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a ...
 • 7)  § 8 zákona č. 264/1999 Z. z.
 • 8)  Napríklad § 64 a 65 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona ...
 • 8a)  STN EN ISO/IEC 17050-1 Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 1: Všeobecné požiadavky ...
 • 9)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
 • 10)  Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore