Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70814
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách 63/2000 účinný od 01.03.2000 do 31.08.2008


Platnosť od: 26.02.2000
Účinnosť od: 01.03.2000
Účinnosť do: 31.08.2008
Autor: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva, Stredné školstvo, Základné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách 63/2000 účinný od 01.03.2000 do 31.08.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 63/2000 s účinnosťou od 01.03.2000

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky ...

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych ...

1.

§ 5 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Pre ťažko mentálne postihnutých žiakov a žiakov s viacerými chybami, ktorí sa nemôžu ...

2.

V § 6 odsek 4 znie:

„(4) V triede základnej a osobitnej školy pri detskej psychiatrickej liečebni, psychiatrickom, ...

3.

V § 8 ods. 1 prvá veta znie: „Základné školy pre sluchovo postihnutých, základné školy pre ...

4.

V § 8 ods. 2 prvá veta znie: „Základné školy pre nehovoriacich, základné školy pre žiakov ...

5.

V § 8 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Osobitné školy a pomocné školy môžu mať prípravný ročník.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

6.

V § 9 odsek 1 znie:

„(1) Stredné školy pre zmyslovo a telesne postihnutú mládež organizujú pomaturitné štúdium ...

7.

V § 10 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Základnú školu pri zdravotníckom ...

8.

V § 11 ods. 4 sa v poslednej vete za slová „učebnými osnovami“ vkladá slovo „spravidla“. ...

9.

V § 11 ods. 5 sa za slová „pomocných škôl“ vkladajú slová „a vo všetkých ročníkoch ...

10.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ustanovený počet žiakov v triede alebo v skupine môže riaditeľ školy zvýšiť, a to najviac ...

11.

V § 14 odseky 2 a 4 znejú:

„(2) O zaradení a preradení žiaka do špeciálnej školy rozhoduje riaditeľ školy,6) do ktorej ...

12.

V § 14 sa vypúšťa odsek 6.

13.

V § 15 ods. 3 sa vypúšťa slovo „pedagogickú“.

14.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Dokumentáciu podľa odseku 3 tvorí a) návrh na zaradenie alebo preradenie dieťaťa do špeciálnej ...

15.

V § 15 a 18 sa slová „školská správa“ v príslušnom tvare nahrádzajú slovami „príslušný ...

16.

§ 19 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) S prihliadnutím na osobitosti žiakov v špeciálnej škole po prerokovaní v pedagogickej rade ...

17.

V § 20 odsek 3 znie:

„(3) Školský klub možno zriadiť, ak sa prihlási na pravidelnú dochádzku najmenej osem žiakov. ...

18.

§ 20 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Školský klub v základnej škole pri zdravotníckom zariadení zabezpečuje výchovu mimo vyučovania ...

19.

§ 21 vrátane nadpisu znie:

„§ 21 Pravidlá hodnotenia a klasifikácie (1) Žiaci špeciálnych základných škôl a špeciálnych ...

20.

V § 23 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom pri žiakoch nevidiacich, so zvyškami ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2000.

Milan Ftáčnik v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore