Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70318
Dôvodové správy: 2215
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.11.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja 60/2012 účinný od 01.04.2015


Platnosť od: 21.02.2012
Účinnosť od: 01.04.2015
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Lekárne, liečivá

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja 60/2012 účinný od 01.04.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 60/2012 s účinnosťou od 01.04.2015 na základe 42/2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. h) zákona č. 362/2011 Z. z. ...

§ 1
(1)

Predajné miesto tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok skladuje tlačivá v ...

(2)

Predajné miesto vedie evidenciu o výdaji tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, ...

a)
meno a priezvisko lekára,
b)
meno a priezvisko splnomocnenej osoby, ak na prevzatie tlačív lekár splnomocnil inú osobu,
c)
adresu lekára alebo sídlo zdravotníckeho zariadenia,
d)
adresu splnomocnenej osoby, ak na prevzatie tlačív lekár splnomocnil inú osobu,
e)
číslo preukazu totožnosti lekára alebo osoby splnomocnenej na prevzatie tlačív,
f)
množstvo tlačív v kusových jednotkách,
g)
nezameniteľné evidenčné čísla tlačív,
h)
dátum výdaja tlačív,
i)
iné údaje, ak treba.
(3)

Predajné miesto vedie evidenciu o výdaji tlačív výpisu z lekárskeho predpisu, ktorá obsahuje

a)
meno a priezvisko držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ak ide o fyzickú osobu, ...
b)
meno a priezvisko splnomocnenej osoby, ak na prevzatie tlačív držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej ...
c)
adresu držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ak ide o fyzickú osobu, alebo ...
d)
adresu splnomocnenej osoby, ak na prevzatie tlačív držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti ...
e)
číslo preukazu totožnosti držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti alebo osoby ...
f)
množstvo tlačív v kusových jednotkách,
g)
nezameniteľné evidenčné čísla tlačív,
h)
dátum výdaja tlačív,
i)
iné údaje, ak treba.
§ 2
(1)

Vzor tlačiva lekárskeho predpisu1) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 1. ...

(2)

Vzor osobitného tlačiva lekárskeho predpisu označeného šikmým modrým pruhom2) a podrobnosti o jeho grafických ...

(3)

Vzor tlačiva lekárskeho poukazu2) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 3.

(4)

Vzor tlačiva výpisu z lekárskeho predpisu3) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe ...

(5)

Vzor tlačiva objednávky4) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 5.

(6)

Vzor tlačiva osobitnej objednávky označenej šikmým modrým pruhom5) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch ...

(7)

Vzor tlačiva lekárskeho predpisu na poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti6) a podrobnosti ...

(8)

Vzor tlačiva lekárskeho poukazu na poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti6) a podrobnosti ...

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2006 Z. z. o podrobnostiach ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2012.

v z. Ján Porubský v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

  Vzor tlačiva lekárskeho predpisu a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

  ...

  1.

  Rozmer tlačiva:Tlačivo lekárskeho predpisu má rozmer 105 mm x 148,5 mm.

  2.

  Podkladový materiál:Tlačivo lekárskeho predpisu je vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou ...

  3.

  Farebnosť:Lícna strana tlačiva: 1 farbaTlač a texty na lícnej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z ...

  4.

  Číslovanie:Tlačivo na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

  Vzor osobitného tlačiva lekárskeho predpisu označeného šikmým modrým pruhom a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

  ...

  Prvopis

  1. kópia

  2. kópia

  1.

  Rozmer tlačiva:Osobitné tlačivo lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom má rozmer 105 mm x ...

  2.

  Podkladový materiál:Osobitné tlačivo lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom sa skladá z originálu ...

  3.

  Farebnosť:Lícna strana prvopisu tlačiva: 2 farby

  1.

  Tlač a texty na lícnej strane prvopisu tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

  2.

  Prvopis tlačiva obsahuje na lícnej strane označenie šikmým modrým pruhom smerujúce uhlopriečne z ľavej ...

  Rubová strana prvopisu tlačiva: 0 farieb

  Lícna strana 1. a 2. kópie tlačiva: 2 farby

  1.

  Tlač a texty na lícnej strane kópie tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

  2.

  Kópie tlačiva obsahujú na lícnej strane označenie šikmým modrým pruhom smerujúce uhlopriečne z ľavej ...

  Rubová strana 1. a 2. kópie tlačiva: 0 farieb

  4.

  Číslovanie:Prvopis tlačiva na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

  Vzor tlačiva lekárskeho poukazu a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

  ...

  Lícna strana

  Rubová strana

  1.

  Rozmer tlačiva:Tlačivo lekárskeho poukazu má rozmer 148,5 mm x 210 mm.

  2.

  Podkladový materiál:Tlačivo lekárskeho poukazu je vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou ...

  3.

  Farebnosť:Lícna strana tlačiva: 1 farbaTlač a texty na lícnej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z ...

  Rubová strana tlačiva: 1 farbaTexty na rubovej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black ...

  4.

  Číslovanie:Tlačivo na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

  Vzor tlačiva výpisu z lekárskeho predpisu a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

  ...

  1.

  Rozmer tlačiva:Tlačivo výpisu z lekárskeho predpisu má rozmer 105 mm x 148,5 mm.

  2.

  Podkladový materiál:Tlačivo výpisu z lekárskeho predpisu je vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri ...

  3.

  Farebnosť:Lícna strana tlačiva: 1 farbaTlač a texty na lícnej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z ...

  4.

  Číslovanie:Tlačivo na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

  Vzor tlačiva objednávky a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

  ...

  Prvý list

  Druhý list

  Tretí list

  Štvrtý list

  1.

  Rozmer tlačiva:Tlačivo objednávky má rozmer 148,5 mm x 210 mm.

  2.

  Podkladový materiál:Tlačivo objednávky sa skladá zo štyroch rovnocenných listov vytlačených na samoprepisovacom ...

  3.

  Farebnosť:Lícna strana každého tlačiva: 2 farby

  1.

  Tlačivo obsahuje na lícnej strane prvého listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály ...

  2.

  Tlačivo obsahuje na lícnej strane druhého listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály ...

  3.

  Tlačivo obsahuje na lícnej strane tretieho listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály ...

  4.

  Tlačivo obsahuje na lícnej strane štvrtého listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály ...

  Rubová strana tlačiva: 0 farieb

  4.

  Číslovanie:Tlačivo na lícnej strane každého listu obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené ...

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

  Vzor tlačiva osobitnej objednávky označenej šikmým modrým pruhom a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

  ...

  Prvý list

  Druhý list

  Tretí list

  Štvrtý list

  1.

  Rozmer tlačiva:Tlačivo objednávky má rozmer 148,5 mm x 210 mm.

  2.

  Podkladový materiál:Tlačivo objednávky sa skladá zo štyroch rovnocenných listov vytlačených na samoprepisovacom ...

  3.

  Farebnosť:Lícna strana každého tlačiva: 2 farby

  1.

  Tlačivo obsahuje na lícnej strane prvého listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály ...

  2.

  Tlačivo obsahuje na lícnej strane druhého listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály ...

  3.

  Tlačivo obsahuje na lícnej strane tretieho listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály ...

  4.

  Tlačivo obsahuje na lícnej strane štvrtého listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály ...

  5.

  Tlačivo obsahuje na lícnej strane každého listu označenie šikmým modrým pruhom smerujúce uhlopriečne ...

  Rubová strana tlačiva: 0 farieb

  4.

  Číslovanie:Tlačivo na lícnej strane každého listu obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené ...

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

  VZOR TLAČIVA LEKÁRSKEHO PREDPISU NA POSKYTOVANIE CEZHRANIČNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A PODROBNOSTI O JEHO GRAFICKÝCH PRVKOCH

  ...

  1.

  Rozmer tlačiva:

  Tlačivo lekárskeho predpisu má rozmer 105 mm x 148,5 mm.

  2.

  Podkladový materiál:

  Tlačivo lekárskeho predpisu je vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2. ...

  3.

  Farebnosť:

  Lícna strana tlačiva: 1 farba

  Tlač a texty na lícnej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

  Rubová strana tlačiva: 0 farieb

  4.

  Číslovanie:

  Tlačivo na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch ...

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.

  VZOR TLAČIVA LEKÁRSKEHO POUKAZU NA POSKYTOVANIE CEZHRANIČNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A PODROBNOSTI O JEHO GRAFICKÝCH PRVKOCH

  ...

  Obrázok: Príloha č. 8 lícna strana

  Obrázok: Príloha č. 8 rubová strana

  1.

  Rozmer tlačiva:

  Tlačivo lekárskeho poukazu má rozmer 148,5 mm x 210 mm.

  2.

  Podkladový materiál:

  Tlačivo lekárskeho poukazu je vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2. ...

  3.

  Farebnosť:

  Lícna strana tlačiva: 1 farba

  Tlač a texty na lícnej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

  Rubová strana tlačiva: 1 farba

  Texty na rubovej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.

  4.

  Číslovanie:

  Tlačivo na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch ...

Poznámky

 • 1)  § 120 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 120 ods. 1 písm. h) a ods. 8 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 3)  § 120 ods. 19 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 4)  § 120 ods. 10 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 5)  § 120 ods. 18 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 6)  § 120a zákona č. 362/2011 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore