Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 6/2005 účinný od 15.01.2013 do 31.08.2019

Platnosť od: 14.01.2005
Účinnosť od: 15.01.2013
Účinnosť do: 31.08.2019
Zrušený: hl.4V.3131
Autor: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 6/2005 účinný od 15.01.2013 do 31.08.2019
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 6/2005 s účinnosťou od 15.01.2013 na základe 457/2012
RUŠÍ PREDPIS:
330/1997 Z. z. Rek. vyhláška o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov 330/1997 účinný od 01.08.1998 do 01.02.2005 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov
330/1997 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov 330/1997 účinný od 01.08.1998 do 31.01.2005 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov
ZRUŠENÝ:
246/2019 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 246/2019 účinný od 01.09.2019 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
MENÍ:
457/2012 Z. z. Vyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 457/2012 účinný od 15.01.2013 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
457/2012 Z. z. Vyhláška Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 457/2012 účinný od 15.01.2013 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
JE VYKONÁVANÝ:
131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 131/2002 účinný od 01.06.2022 Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Načítavam znenie...
MENU
Hore