Podzákonné predpisy k predpisu 6/2005

  1. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 457/2012 účinný od 15.01.2013
MENU
Hore