Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 59/2014 účinný od 01.11.2016

Platnosť od: 14.03.2014
Účinnosť od: 01.11.2016
Autor: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Obchodné právo, Rozpočtové právo, Geológia, geodézia, kartografia, Národné hospodárstvo, Územná samospráva, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 59/2014 účinný od 01.11.2016
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 59/2014 s účinnosťou od 01.11.2016 na základe 270/2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie ...

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

§ 1
(1)

Podrobnosti o hodnotiacich kritériách na poskytovanie dotácie (ďalej len „hodnotiace kritériá“) a o ...

(2)

Podkladom na vyhodnocovanie žiadostí podľa jednotlivých hodnotiacich kritérií sú údaje uvedené v žiadosti, ...

(3)

Pri vyhodnocovaní žiadosti podľa hodnotiaceho kritéria „A“ sa obec bodovo ohodnotí podľa počtu obyvateľov ...

(4)

Ak účelom poskytnutia dotácie je spracovanie spoločného územného plánu dvoch alebo viacerých obcí, žiadosť ...

(5)

Pri vyhodnocovaní žiadostí podľa hodnotiaceho kritéria „C.3“ sa obec bodovo ohodnotí podľa údajov zverejnených ...

(6)

Opakovaná žiadosť obce, ktorá v predchádzajúcom roku splnila podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ...

(7)

Pri vyhodnocovaní žiadosti podľa hodnotiaceho kritéria „H“ sa overuje celkový rozsah čerpania dotácií ...

§ 2
(1)

Žiadosť obce, ktorá splnila podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona, sa podľa hodnotiacich ...

(2)

Poradie hodnotiacich kritérií uvedené v prílohe vyjadruje významnosť daného kritéria.

(3)

Ak viaceré žiadosti získajú rovnaké celkové bodové hodnotenie, určí sa poradie podľa počtu bodov získaných ...

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 293/2011 ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2014.

Ján Počiatek v. r.

Prílohy

    Príloha k vyhláške č. 59/2014 Z. z.

    HODNOTIACE KRITÉRIÁ

    Názov hodnotiaceho kritéria Zdroj Hodnotiace kritérium Príslušný počet bodov A Počet obyvateľov obce ...

Poznámky

  • 1)  § 3 ods. 3 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore