Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti 570/2007 účinný od 01.08.2019

Platnosť od: 07.12.2007
Účinnosť od: 01.08.2019
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovné právo, Pracovno-právne vzťahy, Pracovný pomer

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti 570/2007 účinný od 01.08.2019
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 570/2007 s účinnosťou od 01.08.2019 na základe 205/2019

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore