Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Sulíne 55/2005 účinný od 01.03.2005

Platnosť od: 21.02.2005
Účinnosť od: 01.03.2005
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Zdravotná a liečebná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Sulíne 55/2005 účinný od 01.03.2005
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 55/2005 s účinnosťou od 01.03.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Sulíne

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej ...

§ 1
(1)

Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Sulíne je v okrese Stará ...

(2)

Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Sulíne je v okrese Stará ...

(3)

Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.

(4)

Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v Sulíne je uvedený v prílohe ...

(5)

Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené ...

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2005.1)

Rudolf Zajac v. r.

Poznámky

  • 1)  Týmto dňom stráca platnosť rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1605/98-A-400/IKŽ ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore