Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72016
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. 544/2005 účinný od 01.02.2016


Platnosť od: 10.12.2005
Účinnosť od: 01.02.2016
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Advokácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST7 JUD DS EU PP5 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. 544/2005 účinný od 01.02.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 544/2005 s účinnosťou od 01.02.2016 na základe 70/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26 písm. a) až c) zákona č. 327/2005 ...

§ 1
Táto vyhláška upravuje
a)

vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci podľa § 10 ods. 1 zákona a zoznam dokladov preukazujúcich ...

b)

vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore podľa § 18 ods. 1 zákona a zoznam ...

c)

vzor na postúpenie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore podľa § 23 ods. ...

d)

vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci podľa § 24b ods. 1 zákona,

e)

vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení ...

f)

vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci súvisiacej s oznamovaním protispoločenskej činnosti ...

§ 2
(1)

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci podľa § 10 ods. 1 zákona sa podáva na tlačive, ktorého ...

(2)

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore podľa § 18 ods. 1 zákona sa podáva ...

(3)

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore, ktorú podáva tuzemská oprávnená ...

(4)

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v azylovej veci podľa § 24b ods. 1 zákona sa podáva na tlačive, ...

(5)

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení ...

(6)

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci súvisiacej s oznamovaním protispoločenskej činnosti podľa ...

§ 3
(1)

Dokladom preukazujúcim skutočnosti uvedené v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci podľa § 10 ...

a)
príjmu zo závislej činnosti potvrdenie od zamestnávateľa,
b)
dávky nemocenského poistenia a dávky v nezamestnanosti potvrdenie Sociálnej poisťovne,
c)
dávky dôchodkového poistenia potvrdenie pošty alebo Sociálnej poisťovne,
d)
dávky z povinného zahraničného poistenia obdobného druhu ako sociálneho poistenia potvrdenie banky, ...
e)
príjmu zo starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, životného poistenia, ...
f)
dávky úrazového poistenia potvrdenie pošty alebo Sociálnej poisťovne,
g)
dávky garančného poistenia potvrdenie pošty alebo Sociálnej poisťovne,
h)
dávky a príspevkov v hmotnej núdzi právoplatné rozhodnutie o priznaní dávky a príspevkov v hmotnej ...
i)
náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti potvrdenie od zamestnávateľa,
j)
peňažného príspevku za opatrovanie potvrdenie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a ...
k)
výživného právoplatný rozsudok súdu, ak táto vyhláška neustanovuje inak, prípadne rozhodnutie ...
l)
neplatenia výživného povinnou osobou čestné vyhlásenie žiadateľa,
m)
príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti, nájmu a podnájmu čestné vyhlásenie žiadateľa a ...
n)
príjmov z účasti v obchodnej spoločnosti čestné vyhlásenie žiadatela a kópia posledného podaného ...
o)
príjmov z funkcie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti čestné vyhlásenie žiadateľa a ...
p)
iných príjmov čestné vyhlásenie žiadateľa,
r)
vlastníctva nehnuteľností, umeleckých diel a predmetov, hnuteľných vecí vyššej hodnoty napríklad ...
s)
pohľadávok z cenných papierov, vkladov a úspor napríklad zmluva alebo čestné vyhlásenie žiadateľa. ...
(2)

Dokladmi preukazujúcimi skutočnosti uvedené v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom ...

(3)

Dokladmi preukazujúcimi skutočnosti uvedené v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v azylovej ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

v z. Lucia Žitňanská v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 544/2005 Z. z.

  Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci

  Prevziať prílohu - null

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 544/2005 Z. z.

  ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI V AZYLOVEJ VECI

  Prevziať prílohu - Vzor 02

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 544/2005 Z. z.

  ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI V KONANÍ O ADMINISTRATÍVNOM VYHOSTENÍ

  Prevziať prílohu - null

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 544/2005 Z. z.

  ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI SÚVISIACEJ S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

  Prevziať prílohu - null

Poznámky

 • 1)  Rozhodnutie Komisie 2004/844/ES z 9. novembra 2004, ktorým sa stanovuje forma žiadostí o právnu ...
 • 2)  Rozhodnutie Komisie 2005/630/ES z 26. augusta 2005, ktorým sa ustanovuje formulár na postúpenie žiadostí ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore