Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú podrobnosti o náležitostiach písomného príkazu na určenie subjektu hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie 543/2011 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 30.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Národné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú podrobnosti o náležitostiach písomného príkazu na určenie subjektu hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie 543/2011 účinný od 01.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 543/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa vykonávajú podrobnosti o náležitostiach písomného príkazu na určenie subjektu hospodárskej ...

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej ...

§ 1
(1)

Písomný príkaz vydaný podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu, § 9 ods. 1 písm. b) prvého ...

(2)

V písomnom príkaze výroku sa uvedie

a)

identifikačný údaj o orgáne podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona, ktorý vydal písomný ...

b)

názov subjektu hospodárskej mobilizácie, jeho sídlo a identifikačné číslo organizácie,

c)

práva a povinnosti, ktoré má subjekt hospodárskej mobilizácie plniť podľa zákona,

d)

obdobie vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie.

(3)

V odôvodnení príkazu orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na vydanie príkazu.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Juraj Miškov v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore