Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71267
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu 538/2011 účinný od 01.09.2020


Platnosť od: 30.12.2011
Účinnosť od: 01.09.2020
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu 538/2011 účinný od 01.09.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 538/2011 s účinnosťou od 01.09.2020 na základe 226/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva financií Slovenskej republiky

o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ...

§ 1
Povolené denaturačné prostriedky a ich ustanovené množstvo
(1)

Ustanovené množstvo povoleného denaturačného prostriedku na denaturáciu liehu je také množstvo denaturačného ...

(2)

Povolené denaturačné prostriedky na všeobecnú denaturáciu liehu a ich ustanovené najmenšie množstvo ...

(3)

Povolené denaturačné prostriedky na osobitnú denaturáciu liehu a ich ustanovené najmenšie množstvo sú ...

§ 2
Požiadavky na denaturáciu liehu
(1)

Na všeobecnú denaturáciu liehu možno použiť

a)
lieh1) s obsahom alkoholu najmenej 80 % obj.,
b)
bezvodý lieh2) s obsahom alkoholu najmenej 99,7 % obj.,
c)
úkvapy,3)
d)
dokvapy,4)
e)
pribudlinu.5)
(2)

Na osobitnú denaturáciu liehu možno použiť

a)
rafinovaný lieh,6)
b)
rafinovaný lieh technický,7)
c)
syntetický lieh,8)
d)
bezvodý lieh2) s obsahom alkoholu najmenej 99,7 % obj.,
e)
úkvapy,3)
f)
dokvapy.4)
(3)

Pri výpočte ustanoveného množstva povoleného denaturačného prostriedku sa nezapočítava korekcia na objemovú ...

(4)

Na denaturáciu liehu možno používať len zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.9) ...

(5)

Zariadenie na denaturáciu liehu sa usporiada tak, aby

a)
nedochádzalo k nedovolenému odberu liehu určeného na denaturáciu,
b)
bolo zabezpečené dokonalé premiešanie denaturačného prostriedku s liehom,
c)
bol možný odber vzorky denaturovaného liehu, a to z viacerých častí zmiešavacej nádrže,
d)
bol možný odber vzorky denaturačného prostriedku z dávkovacieho zariadenia.
(6)

Denaturačný závod má byť vybavený technickým zariadením na zabezpečenie vetrania a odsávania vzduchu; ...

§ 3
Požiadavky na manipuláciu s denaturovaným liehom
(1)

Denaturovaný lieh sa plní do obalov, ktoré spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu.11) Na obale ...

a)
obchodný názov denaturovaného liehu, označenie, či ide o všeobecne denaturovaný lieh, alebo o osobitne ...
b)
názov použitého denaturačného prostriedku,
c)
množstvo alkoholu v % obj.,
d)
obchodné meno a adresa výrobcu denaturovaného liehu,
e)
dátum výroby denaturovaného liehu,
f)
ďalšie údaje ustanovené osobitným predpisom.11)
(2)

Denaturovaný lieh sa skladuje len v nádržiach overených podľa osobitného predpisu12) umiestnených v ...

§ 4
Požiadavky na vlastnosti denaturovaného liehu

Denaturovaný lieh a osobitne denaturovaný lieh bezvodý je číra tekutina alebo tekutina, ktorá je sfarbená ...

§ 5
Určený účel použitia denaturovaného liehu
(1)

Všeobecne denaturovaný lieh je určený na všeobecné použitie.

(2)

Osobitne denaturovaný lieh a osobitne denaturovaný lieh bezvodý je určený na účel použitia podľa prílohy ...

§ 5a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2017

Všeobecne denaturovaný lieh, ktorý bol denaturovaný denaturačnými prostriedkami uvedenými v prílohe ...

§ 5b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. septembra 2020

Bezvodý lieh2) osobitne denaturovaný podľa § 4a v znení účinnom do 31. augusta 2020 uvedený do daňového ...

§ 6
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

v z. Branislav Ďurajka v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 538/2011 Z. z.

  POVOLENÉ DENATURAČNÉ PROSTRIEDKY NA VŠEOBECNÚ DENATURÁCIU LIEHU A ICH USTANOVENÉ NAJMENŠIE MNOŽSTVO

  Denaturačný prostriedok Ustanovené najmenšie množstvo jednotlivých zložiek denaturačného prostriedku ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 538/2011 Z. z.

  POVOLENÉ DENATURAČNÉ PROSTRIEDKY NA OSOBITNÚ DENATURÁCIU LIEHU, ICH USTANOVENÉ NAJMENŠIE MNOŽSTVO A ÚČEL POUŽITIA OSOBITNE DENATUROVANÉHO LIEHU A OSOBITNE DENATUROVANÉHO LIEHU BEZVODÉHO

  Číslo Denaturačný prostriedok Ustanovené najmenšie množstvo jednotlivých zložiek denaturačného prostriedku ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 1 písm. a), b), e) a f) zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona ...
 • 2)  § 2 ods. 2 písm. o) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení zákona č. 279/2008 Z. z.
 • 3)  § 2 ods. 2 písm. r) zákona č. 467/2002 Z. z.
 • 4)  § 2 ods. 2 písm. s) zákona č. 467/2002 Z. z.
 • 5)  § 2 ods. 2 písm. p) zákona č. 467/2002 Z. z.
 • 6)  § 2 ods. 2 písm. j) zákona č. 467/2002 Z. z.
 • 7)  § 2 ods. 2 písm. k) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení zákona č. 279/2008 Z. z.
 • 8)  § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 467/2002 Z. z.
 • 9)  Napríklad zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.
 • 10)  Napríklad § 39 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení ...
 • 11)  § 3 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene ...
 • 12)  Príloha č. 24 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 ...
 • 13)  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore