Vyhláška Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad 52/1971 účinný od 01.06.1971

Platnosť od: 07.07.1971
Účinnosť od: 01.06.1971
Autor: Nezadaný
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad 52/1971 účinný od 01.06.1971
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 52/1971 s účinnosťou od 01.06.1971
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Rady Severočeského krajského národného výbou v Ústí nad Labem

ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad

§1
Rada Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem určuje podľa § 9 ods. 2 písm. ...

Zb. o stavebnm poriadku ako stavebný úrad

§2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1971.

Tajomník RSDr. Pfléger v. r.

Predseda: Job v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore