Podzákonné predpisy k predpisu 504/2006

  1. platnýVyhláška ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania 501/2011 účinný od 01.01.2012
MENU
Hore