Všetky konsolidované znenia predpisu 499/2019

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.09.2020 účinný od 01.09.2020
2 01.01.2020 účinný od 01.01.2020 do 31.08.2020
MENU
Hore