Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o určení sumy finančných prostriedkov potrebných na pokrytie nákladov spojených s pobytom štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky 499/2011 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 22.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o určení sumy finančných prostriedkov potrebných na pokrytie nákladov spojených s pobytom štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky 499/2011 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 499/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
JE VYKONÁVANÝ:
404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 404/2011 účinný od 01.01.2023 Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Načítavam znenie...
MENU
Hore