Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o určení sumy finančných prostriedkov potrebných na pokrytie nákladov spojených s pobytom štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky 499/2011 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 22.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o určení sumy finančných prostriedkov potrebných na pokrytie nákladov spojených s pobytom štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky 499/2011 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 499/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

o určení sumy finančných prostriedkov potrebných na pokrytie nákladov spojených s pobytom štátneho ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov ...

§ 1
(1)

Suma finančných prostriedkov potrebná na pokrytie nákladov spojených s pobytom štátneho príslušníka ...

(2)

Sumu určenú v odseku 1 tvoria tieto zložky:

a)

na ubytovanie 30 eur,

b)

na raňajky 4 eurá,

c)

na obed 7,50 eura,

d)

na večeru 7,50 eura,

e)

na vreckové 7 eur.

(3)

Ak má štátny príslušník tretej krajiny pobyt na území Slovenskej republiky čiastočne uhradený, ...

§ 2

Finančné prostriedky podľa § 1 môžu byť nahradené overeným pozvaním podľa § 19 zákona alebo ...

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Daniel Lipšic v. r.

Poznámky

  • 1)  § 26b zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore