Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o členení majetku na účely podania majetkového priznania 495/2001 účinný od 01.12.2001 do 07.05.2002


Platnosť od: 01.12.2001
Účinnosť od: 01.12.2001
Účinnosť do: 07.05.2002
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Nehnuteľnosti

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o členení majetku na účely podania majetkového priznania 495/2001 účinný od 01.12.2001 do 07.05.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 495/2001 s účinnosťou od 01.12.2001

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o členení majetku na účely podania majetkového priznania

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. ...

§ 1
(1)

V majetkovom priznaní sa nehnuteľný majetok uvádza v členení na tieto druhy:

a)

orná pôda,

b)

vinica,

c)

chmeľnica,

d)

trvalý trávny porast,

e)

ovocný sad,

f)

záhrada,

g)

lesný pozemok,

h)

vodná plocha,

i)

zastavaná plocha a nádvorie,

j)

stavebný pozemok,1)

k)

iné pozemky,

l)

rodinný dom,2)

m)

bytový dom,3)

n)

byt,3)

o)

nebytový priestor,3)

p)

garáž,4)

r)

budova pre obchod a služby,4)

s)

priemyselná budova a sklad,4)

t)

stavba na individuálnu rekreáciu,5)

u)

rozostavané stavby,6)

v)

iné stavby.

(2)

Do nehnuteľného majetku podľa odseku 1 písm. v) sa zahŕňajú stavby neuvedené v odseku 1 písm. ...

(3)

V majetkovom priznaní sa uvádza pri každom druhu nehnuteľného majetku podľa odseku 1

a)

názov a číslo obce,7) názov a číslo katastrálneho územia,7) číslo parcely, rok nadobudnutia, ...

b)

cena,8)

c)

kód druhu nehnuteľného majetku podľa prílohy k tejto vyhláške.

(4)

Ak sa v majetkovom priznaní uvádza viac ako jeden nehnuteľný majetok toho istého druhu, údaje ...

§ 2
(1)

V majetkovom priznaní sa hnuteľný majetok uvádza v členení na tieto druhy:

a)

zariadenie domácnosti a iného priestoru určeného na bývanie,

b)

veci osobnej potreby,

c)

zbierka známok alebo zbierka bankoviek, alebo zbierka mincí,

d)

iné zbierky,

e)

peňažné prostriedky v hotovosti v slovenskej mene a v cudzej mene vrátane vkladov v bankách a v ...

f)

stroj, prístroj a zariadenie,

g)

dopravný prostriedok,

h)

zlatnícky a šperkársky výrobok,

i)

umelecké dielo,

j)

výrobok z kožušiny zvieraťa,

k)

hudobný nástroj,

l)

starožitnosť,

m)

cenný papier,9)

n)

ostatný hnuteľný majetok.

(2)

V majetkovom priznaní sa uvádza pri hnuteľnom majetku

a)

podľa odseku 1 písm. a), b), h), l) a n) cena,10)

b)

podľa odseku 1 písm. c), d), f), g), i) až k) a m) počet a cena,10)

c)

podľa odseku 1 písm. e) celková suma peňažných prostriedkov v slovenskej mene; pri prepočte cudzej ...

d)

kód druhu hnuteľného majetku podľa prílohy k tejto vyhláške.

(3)

Do hnuteľného majetku podľa odseku 1 písm. a) sa zahŕňa majetok s dobou využiteľnosti dlhšou ...

(4)

Do hnuteľného majetku podľa odseku 1 písm. b) sa zahŕňa majetok s nadobúdacou cenou vyššou ...

(5)

Ako hnuteľný majetok podľa odseku 1 písm. f) sa uvádza stroj, prístroj a zariadenie, ktoré nie ...

(6)

Ako hnuteľný majetok podľa odseku 1 písm. g) sa uvádza najmä osobné motorové vozidlo, motocykel, ...

(7)

Cenné papiere podľa odseku 1 písm. m) sa uvádzajú v členení podľa ich druhu.9)

(8)

Do hnuteľného majetku podľa odseku 1 písm. d) sa zahŕňajú zbierky, ktoré nie sú uvedené v ...

§ 3
(1)

V majetkovom priznaní sa majetkové práva a iné majetkové hodnoty uvádzajú v členení na tieto ...

a)

pohľadávky,

b)

ostatné majetkové práva a iné majetkové hodnoty.

(2)

V majetkovom priznaní sa uvádza pri majetkových právach a iných majetkových hodnotách

a)

podľa odseku 1 písm. a) cena,10)

b)

podľa odseku 1 písm. b) počet alebo veľkosť podielu a cena,10)

c)

kód druhu majetkového práva a inej majetkovej hodnoty podľa prílohy k tejto vyhláške.

§ 4

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 102/1993 Z. z. o majetku, ktorý ...

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2001.

Brigita Schmögnerová v. r.

Poznámky

  • 1)  § 43h ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
  • 2)  § 43b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
  • 3)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
  • 4)  § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
  • 5)  § 81c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
  • 6)  § 6 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
  • 7)  Príloha k vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva ...
  • 8)  § 40 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách ...
  • 9)  Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
  • 10)  § 40 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 493/2001 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore