Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach a postupoch pri evidencii a kontrolách aplikačných zariadení 489/2011 účinný od 01.01.2012


Platnosť od: 20.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach a postupoch pri evidencii a kontrolách aplikačných zariadení 489/2011 účinný od 01.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 489/2011 s účinnosťou od 01.01.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

o podmienkach a postupoch pri evidencii a kontrolách aplikačných zariadení

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 40 písm. f) zákona ...

§ 1
Zápis aplikačného zariadenia do zoznamu aplikačných zariadení
(1)

Vzor žiadosti o zápis aplikačného zariadenia do zoznamu evidovaných typov aplikačných zariadení ...

(2)

K žiadosti podľa odseku 1 sa prikladá:

a)

výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace,

b)

návod na obsluhu aplikačného zariadenia v slovenskom jazyku,

c)

opis typu aplikačného zariadenia v rozsahu podľa prílohy č. 2,

d)

vyhlásenie žiadateľa o splnení technických požiadaviek a fytosanitárnych požiadaviek na aplikačné ...

e)

vyhlásenie o zhode podľa osobitného predpisu,1)

f)

osvedčenie o typovom schválení vozidla,2) ak aplikačné zariadenie možno zaradiť do kategórie ...

(3)

Dokladom o zápise aplikačného zariadenia do zoznamu je potvrdenie vydané žiadateľovi poverenou ...

(4)

Kópia potvrdenia o zápise aplikačného zariadenia do zoznamu je súčasťou sprievodnej dokumentácie ...

(5)

Aplikačné zariadenie sa zapisuje do zoznamu na dobu neurčitú.

§ 2
Zoznam
(1)

Kategórie zoznamu:

a)

ťahaný plošný postrekovač,

b)

nesený plošný postrekovač,

c)

ťahaný rosič,

d)

nesený rosič,

e)

nadstavbový plošný postrekovač a rosič,

f)

samohybný plošný postrekovač a rosič,

g)

malý motorový postrekovač a chrbtový, fúrikový a iný rosič,

h)

zariadenie na leteckú aplikáciu,

i)

morička osív a sadby,

j)

aplikačné zariadenie pripevnené na vlak,

k)

aplikačné zariadenie pripevnené na výsevný alebo sadiaci stroj,

l)

iné aplikačné zariadenie,

m)

používané aplikačné zariadenie technicky rekonštruované alebo prestavané a znovu uvedené na ...

(2)

Zoznam obsahuje:

a)

poradové číslo zápisu,

b)

číslo a dátum vydania potvrdenia o evidencii,

c)

dátum zápisu totožný s dátumom vydania potvrdenia o evidencii; platí pre aplikačné zariadenia ...

d)

typové označenie aplikačných zariadení vrátane výpisu prípadných typových variantov,

e)

údaje o výrobcovi aplikačného zariadenia,

f)

údaje o dovozcovi aplikačného zariadenia alebo distribútorovi aplikačného zariadenia,

g)

oblasť použitia aplikačného zariadenia,

h)

základné technické údaje aplikačného zariadenia, a to

1.

objem hlavnej nádrže pri plošných postrekovačoch, rosičoch, zariadeniach na leteckú aplikáciu, ...

2.

pracovný záber pri plošných postrekovačoch, rosičoch, zariadeniach na leteckú aplikáciu a aplikačných ...

3.

druh a typ hlavného čerpadla pri plošných postrekovačoch, rosičoch, zariadeniach na leteckú aplikáciu, ...

4.

počet aplikačných dýz pri rosičoch a pri zariadeniach na leteckú aplikáciu,

5.

druh aplikačných dýz pri zariadeniach pre leteckú aplikáciu,

6.

kompatibilný nosič aplikátora pri lietadle alebo vrtuľníku a pri zariadeniach na leteckú aplikáciu, ...

7.

priechodnosť alebo výkonnosť pri moričkách osív alebo sadby,

8.

spôsob morenia – kontinuálny alebo nespojitý, suchý alebo mokrý,

9.

výkonnosť dávkovacieho zariadenia moridla.

(3)

Individuálne obstarané, vyrobené alebo technicky rekonštruované aplikačné zariadenie sa uvedie ...

§ 3
Kontrola používaných aplikačných zariadení
a)

hnacej sústave na ochranný kryt vývodového hnacieho hriadeľa a ochranný kryt pripojenia k hnaciemu ...

b)

čerpadle na kapacitu čerpadla, ktorá musí byť prispôsobená potrebám zariadenia a čerpadlo musí ...

c)

premiešavaní na premiešavacie zariadenie, ktoré musí zabezpečovať riadnu cirkuláciu, aby sa ...

d)

nádrži na postrek na postrekovače nádrže vrátane ukazovateľa obsahu nádrže, plniace zariadenia, ...

e)

meraní kontrolných systémov a regulačných systémov na všetky prístroje na meranie, zapínanie ...

f)

rúrach a hadiciach na rúry na hadice, ktoré musia byť v dobrom stave, aby sa zabránilo narušeniu ...

g)

filtrovaní na zabránenie víreniu a nesúrodosti postreku, pričom filtre musia byť v dobrom stave ...

h)

ramene postrekovača na dobrý stav a stabilitu vo všetkých smeroch, pričom fixačné systémy a ...

i)

dýzach na ich riadne fungovanie tak, aby sa obmedzilo kvapkanie po skončení postrekovania; na zabezpečenie ...

j)

distribúcii na priečnu a vertikálnu distribúciu postrekovacej zmesi v cieľovej oblasti, ktorá ...

k)

ventilátore na dobrý stav, ktorý musí zabezpečovať stály a spoľahlivý prúd vzduchu, ak ide ...

§ 4

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

§ 5
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Zsolt Simon v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
  • 2)  Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore