Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení vyhlášky č. 338/2012 Z. z. 48/2013 účinný od 15.03.2013

Platnosť od: 15.03.2013
Účinnosť od: 15.03.2013
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Lekárne, liečivá

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení vyhlášky č. 338/2012 Z. z. 48/2013 účinný od 15.03.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 48/2013 s účinnosťou od 15.03.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 10 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej ...

1.

V § 8 ods. 2 sa za slová „podľa odseku 1 písm. a) až e)“ vkladá čiarka a slová „okrem ...

2.

V prílohe sa za číslo úhradovej skupiny 3 vkladá nové číslo úhradovej skupiny 4, ktoré znie: ...

„4 B01AA03 warfarín, p.o., všetky množstvá liečiva  1,00  “. ...

Doterajšie čísla úhradovej skupiny 4 až 60 sa označujú ako 5 až 61.

3.

V prílohe sa za číslo úhradovej skupiny 16 vkladá nové číslo úhradovej skupiny 17, ktoré znie: ...

„17 G01AF02 klotrimazol, vag., všetky množstvá liečiva  1,00  “. ...

Doterajšie čísla úhradovej skupiny 17 až 61 sa označujú ako 18 až 62.

4.

V prílohe sa za číslo úhradovej skupiny 21 vkladajú nové čísla úhradových skupín 22 až 24, ...

„22 J07AL02 vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén, parent. ...

Doterajšie čísla úhradovej skupiny 22 až 62 sa označujú ako 25 až 65.

5.

V prílohe sa za číslo úhradovej skupiny 28 vkladajú nové čísla úhradových skupín 29 a 30, ...

„29 M01AE03 ketoprofén, p.o., všetky množstvá liečiva 0,65   30 M01AE09 flurbiprofén, p.o., ...

Doterajšie čísla úhradovej skupiny 29 až 65 sa označujú ako 31 až 67.

6.

V prílohe sa za číslo úhradovej skupiny 34 vkladá nové číslo úhradovej skupiny 35, ktoré znie: ...

Doterajšie čísla úhradovej skupiny 35 až 67 sa označujú ako 36 až 68.

7.

V prílohe sa za číslo úhradovej skupiny 39 vkladá nové číslo úhradovej skupiny 40, ktoré znie: ...

„40 N02CC01 sumatriptan, p.o., všetky množstvá liečiva   0,60  “. ...

Doterajšie čísla úhradovej skupiny 40 až 68 sa označujú ako 41 až 69.

8.

V prílohe sa za číslo úhradovej skupiny 41 vkladajú nové čísla úhradových skupín 42 až 45, ...

„42 N03AX21 retigabín, p.o., všetky množstvá liečiva 1,00   43 N04BC09 rotigotín transd. emp., ...

Doterajšie čísla úhradovej skupiny 42 až 69 sa označujú ako 46 až 73.

9.

V prílohe sa vypúšťajú čísla úhradovej skupiny 53 a 54.

Doterajšie čísla úhradovej skupiny 55 až 73 sa označujú ako 53 až 71.

10.

Príloha sa dopĺňa číslom úhradovej skupiny 72, ktoré znie:

„72 V08AB09 iodixanol, parent., všetky množstvá liečiva 1,00  “. ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2013.

Zuzana Zvolenská v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore