Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave a podrobnosti o zisťovaní ich príčin 48/2006 účinný od 01.03.2012


Platnosť od: 08.02.2006
Účinnosť od: 01.03.2012
Autor: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Kontrolný systém, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave a podrobnosti o zisťovaní ich príčin 48/2006 účinný od 01.03.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 48/2006 s účinnosťou od 01.03.2012 na základe 32/2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave ...

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 27 ods. 7 zákona č. 541/2004 Z. ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave ...

§ 2
Ohlasovanie udalostí
(1)

Držiteľ povolenia ohlasuje úradu všetky poruchy podľa § 27 ods. 3 písm. a) zákona sumárne za príslušný ...

(2)

Písomná správa o poruche obsahuje

a)
jej pomenovanie,
b)
evidenčné číslo,
c)
dátum vzniku,
d)
identifikáciu jadrového zariadenia,
e)
opis priebehu,
f)
príčiny vzniku,
g)
vplyv na jadrovú bezpečnosť,
h)
stupeň hodnotenia podľa medzinárodnej stupnice jadrových udalostí,
i)
prijaté opatrenia na odstránenie jej následkov a prevenciu.
(3)

Držiteľ povolenia ohlasuje výskyt nehody podľa § 27 ods. 3 písm. b) zákona alebo havárie podľa § 27 ...

(4)

Držiteľ povolenia vypracuje o nehode alebo havárii ohlásenej podľa odseku 3 konečnú písomnú správu, ...

(5)

Konečná písomná správa o nehode alebo havárii obsahuje upresnené údaje podľa osobitného predpisu2) a ...

a)
podrobný opis nehody alebo havárie, ktorý obsahuje
1.
časovú postupnosť jej vývoja, automatickú alebo ručnú aktiváciu ochrán, aktiváciu bezpečnostných systémov, ...
2.
vyhodnotenie systémov a zariadení súvisiacich s nehodou alebo haváriou, ich funkciu, chyby a ich vplyv ...
3.
následky nehody alebo havárie a jej vplyv na okolie, na jadrové zariadenie a na osoby zdržujúce sa v ...
4.
priebehy zaznamenaných parametrov,
5.
stanoviská odborných útvarov držiteľa povolenia, prípadne iných osôb,
6.
výpovede a vysvetlenia obslužného personálu,
b)
bezpečnostné hodnotenie, ktoré obsahuje
1.
hĺbkovú analýzu nehody alebo havárie,
2.
vyhodnotenie narušenia ochrany do hĺbky,3)
3.
závery hodnotenia,
c)
určenie priamych príčin a koreňových príčin nehody alebo havárie,
d)
nápravné opatrenia, ktoré obsahujú
1.
krátkodobé a dlhodobé opatrenia na nápravu,
2.
opatrenia na zabránenie opakovania nehody alebo havárie.
§ 3
Zisťovanie príčin udalostí
(1)

Zisťovanie príčin udalostí sa vykonáva

a)
rozborom technického stavu jadrového zariadenia alebo prepravného zariadenia pred vznikom udalosti vrátane ...
b)
rozborom správnosti a úplnosti prevádzkovej dokumentácie a jej pravidelnej aktualizácie,
c)
komplexným hodnotením vplyvu ľudského činiteľa na vznik a priebeh udalosti.
(2)

Držiteľ povolenia zabezpečí neodkladné počiatočné hodnotenie udalostí z pohľadu bezpečnosti s cieľom ...

(3)

Výsledkom zisťovania je určenie príčin udalostí a v nadväznosti na to určenie opatrení na zabránenie ...

(4)

Súčasťou systému zisťovania príčin udalostí je aj špecifikácia vhodných metód vyšetrovania príčin udalostí ...

§ 4

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem ...

§ 5
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

Marta Žiaková v. r.

Poznámky

  • 1)  § 6 a 20 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom ...
  • 2)  § 6 ods. 6 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z.
  • 3)  § 2 písm. o) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na ...
  • 4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore