Vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov 48/2001 účinný od 15.02.2001

Platnosť od: 09.02.2001
Účinnosť od: 15.02.2001
Autor: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Oblasť: Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov 48/2001 účinný od 15.02.2001
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 48/2001 s účinnosťou od 15.02.2001
MENÍ:
210/2000 Z. z. Vyhláška Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole 210/2000 účinný od 15.05.2017 do 31.07.2019 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole
JE VYKONÁVANÝ:
142/2000 Z. z. Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 142/2000 účinný od 01.03.2018 do 30.06.2018 Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Načítavam znenie...
MENU
Hore