Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu 476/2011 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 17.12.2011
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Oblasť: Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu 476/2011 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 476/2011 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 268/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom ...

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 11/2004 Z. ...

§ 1

Metodika spracúvania návrhu kodifikačných údajov obsahuje chronologický opis jednotlivých činností ...

a)

postup zisťovania, či výrobok alebo služba na účely obrany (ďalej len „produkt“) je zaradený ...

b)

postup identifikácie, pomenovania a klasifikácie produktu a postupu spracovania návrhu kodifikačných ...

c)

funkcie programového vybavenia na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov (ďalej len „programové ...

d)

spôsob udržiavania a aktualizácie programového vybavenia a číselníkov údajov potrebných na ...

e)

procesy kontroly, ktoré nie sú súčasťou programového vybavenia, na overenie súladu týchto návrhov ...

§ 2
Programové vybavenie je určené výlučne na účel spracúvania návrhu kodifikačných údajov a ...
a)

overenie, či produkt je zaradený do kodifikačného systému Slovenskej republiky a do kodifikačného ...

b)

vkladanie a aktualizáciu číselníkov údajov potrebných na spracúvanie návrhov kodifikačných ...

c)

spracovanie návrhu kodifikačných údajov opisnou metódou identifikácie podľa slovenského obranného ...

d)

výstup návrhu kodifikačných údajov v elektronickej podobe podľa slovenského obranného štandardu ...

§ 3
(1)

Návrh kodifikačných údajov obsahuje

a)
údaje o produkte v rozsahu, ktorý zodpovedá opisnej metóde identifikácie podľa slovenského obranného ...
b)
identifikačné údaje o výrobcovi alebo poskytovateľovi produktu (ďalej len „výrobca produktu“) ...
c)
základné údaje o produkte uvedené v prílohe časti A,
d)
ďalšie údaje potrebné na kodifikáciu, najmä identifikáciu podnetu na kodifikáciu, identifikačné ...
(2)

Návrh kodifikačných údajov môže obsahovať aj ďalšie údaje, ktoré sú potrebné na prepravu, ...

(3)

Štruktúra návrhu kodifikačných údajov v elektronických súboroch a priečinkoch a formát predkladaných ...

§ 4
(1)

Návrh kodifikačných údajov sa predkladá Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne ...

a)
v § 3 a v prílohe, ak ide o nekodifikovaný produkt,
b)
v § 3 ods. 1 písm. b) až d) a v prílohe časti A, ak ide o produkt zhodný s kodifikovaným produktom. ...
(2)

Pri predložení návrhu kodifikačných údajov sa úradu a používateľovi produktu sprístupňuje ...

(3)

Zmeny v dokumentácii o produkte sa podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona oznamujú úradu, ak majú ...

(4)

Pri predložení návrhu kodifikačných údajov sa úradu oznámia

a)
identifikačné údaje dodávateľa produktu a agentúry pre kodifikáciu, ktorá spracovala návrh ...
b)
údaje o produkte, ktorými sú
1.
názov produktu,
2.
výrobcom produktu pridelené referenčné číslo produktu, ktoré ho jednoznačne identifikuje a odlišuje ...
§ 5

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 570/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 476/2011 Z. z.

  Štruktúra návrhu kodifikačných údajov v elektronických súboroch a priečinkoch a formát predkladaných súborov a priečinkov

  Návrh kodifikačných údajov sa člení do elektronických súborov a priečinkov s týmito názvami: ...

  a)

  súbor Základné údaje,

  b)

  súbor Produkty,

  c)

  súbor Žiadosti,

  d)

  priečinok Plnenie.

  ČASŤ A

  P. č. Názov produktu RN NCAGE NSN VČM Poznámky spracovateľa                       ...

  a)

  identifikáciu podnetu na kodifikáciu, najmä číslo zmluvy výrobcu produktu s používateľom, zmluvy ...

  b)

  identifikačné údaje o výrobcovi produktu a dodávateľovi produktu, ktorými sú názov alebo obchodné ...

  c)

  identifikačné údaje o spracovateľovi, najmä názov alebo obchodné meno a sídlo agentúry pre ...

  d)

  základné údaje o produkte potrebné na jeho jednoznačnú identifikáciu, najmä názov, referenčné ...

  Tabuľka

  Vysvetlivky:

  P.

  č. – poradové číslo

  RN – referenčné číslo

  NCAGE – kód výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu

  NSN – skladové číslo NATO

  VČM – vojenské číslo materiálu

  ČASŤ B

  1. Poradové číslo (uvádza sa poradové číslo zo zmluvy, ak ho zmluva obsahuje) A 2. VČM – vojenské ...

  Vysvetlivky:

  A – povinný údaj

  N – nepovinný údaj

  Údajové pole s nevyplneným nepovinným údajom v riadku zostáva prázdne.

  ČASŤ C

  Súbor Žiadosti je textový súbor vo formáte txt a obsahuje návrhy jednotlivých druhov žiadostí ...

  a)

  LNC – žiadosť o kodifikáciu produktu vyrábaného alebo poskytovaného na území Slovenskej republiky ...

  b)

  LSA – žiadosť o kodifikáciu produktu vyrábaného alebo poskytovaného na území iného štátu, ...

  c)

  LAU – žiadosť o registráciu používateľa,

  d)

  LAR – žiadosť o doplnenie výrobcu, poskytovateľa alebo dodávateľa k produktu.

  ČASŤ D

  Priečinok Plnenie je skomprimovaný napríklad vo formáte zip a obsahuje

  a)

  súbor Plnenie, ktorým je textový súbor alebo tabuľkový súbor napríklad vo formáte csv, xls ...

  1.

  Poradové číslo (uvádza sa poradové číslo zo zmluvy, ak ho zmluva obsahuje)

  2.

  Názov podľa zmluvy

  3.

  RN – referenčné číslo

  4.

  NCAGE – kód výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu

  5.

  NSN - skladové číslo NATO

  6.

  Označenie druhu žiadosti spracovateľa podľa časti C

  7.

  DCN – číslo, pod ktorým je spracovaná žiadosť v šiestom bode

  8.

  Názvy súborov príloh (v názvoch týchto súborov musí byť uvedené referenčné číslo)

  b)

  súbory príloh (ľubovoľný počet k jednému produktu), ktoré sú v týchto formátoch:

  1.

  súbory obrázkov vo formáte jpg, gif alebo tiff, pričom obrázok má veľkosť najviac 1 MB a rozmer ...

  2.

  súbory videí napríklad vo formáte mpg, mpeg, avi, wmv, x-msvideo, msvideo, x-ms-asf, x-ms-asx, x-ms-wmv, ...

  3.

  ďalšie textové súbory vo formáte pdf.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore