Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov 451/2000 účinný od 01.01.2001

Platnosť od: 22.12.2000
Účinnosť od: 01.01.2001
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Colné právo, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov 451/2000 účinný od 01.01.2001
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 451/2000 s účinnosťou od 01.01.2001

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch ...

§ 1

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke ...

§ 2

Na dovážaný tovar, na ktorý bolo prijaté colné vyhlásenie pred 1. januárom 2001, sa vzťahujú ...

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Brigita Schmögnerová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore