Všetky konsolidované znenia predpisu 450/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2012 účinný od 01.01.2012
MENU
Hore