Všetky konsolidované znenia predpisu 448/2020

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 21.05.2021 účinný od 21.05.2021
2 20.05.2021 účinný od 20.05.2021 do 20.05.2021
MENU
Hore