Všetky konsolidované znenia predpisu 448/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 31.12.2013 účinný od 31.12.2013
MENU
Hore