Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 448/2010 účinný od 01.12.2010


Platnosť od: 25.11.2010
Účinnosť od: 01.12.2010
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Ochrana životného prostredia, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 448/2010 s účinnosťou od 01.12.2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií ...

Čl. I

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6 ...

§ 1
Predmet úpravy
a)

obsah národného registra uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne ...

b)

podrobnosti o vedení evidencie a uchovávaní údajov,

c)

obsah a vzorovú štruktúru oznámenia a podrobnosti o podmienkach a spôsobe jeho podávania,

d)

kritériá na zaraďovanie plošných zdrojov znečisťovania ovzdušia, vody alebo pôdy (ďalej len ...

e)

podrobnosti o prenose údajov do európskeho registra znečisťovania,

f)

podrobnosti o zdieľaní údajov medzi osobami podľa § 6 ods. 8 zákona.

§ 2
Obsah národného registra znečisťovania
(1)

Národný register znečisťovania obsahuje údaje z oznámení od osôb povinných oznamovať údaje ...

(2)

Údaje z oznámení podľa odseku 1 sú v národnom registri znečisťovania usporiadané do skupín ...

(3)

Národný register znečisťovania ďalej obsahuje

a)

register údajov podľa § 6 ods. 13 zákona usporiadaných podľa oznamovacích rokov,

b)

vzorové tlačivá pre osoby povinné oznamovať.

§ 3
Forma umožňujúca ministerstvu vyhľadávanie údajov používateľskými dopytmi
a)

podpory rozhodovacieho procesu v oblasti životného prostredia,

b)

poskytovania informácií Európskej únii,

c)

poskytovania informácií podľa osobitného predpisu,1)

d)

zdieľania informácií s inými informačnými systémami,

e)

vyhľadávania informácií o uvoľňovaní znečisťujúcich látok podľa plošných zdrojov.

§ 4
Vedenie evidencie a uchovávanie údajov
(1)

Osoby povinné oznamovať vedú evidenciu údajov, ktoré boli podkladom pre oznamované údaje. Evidencia ...

(2)

Evidencia obsahuje

a)

názov alebo obchodné meno prevádzkovateľa,

b)

identifikačné číslo prevádzkovateľa,

c)

oznamovací rok,

d)

podpis osoby poverenej prevádzkovateľom na vedenie evidencie,

e)

doklad o mieste a spôsobe uloženia tej časti evidencie, pre ktorú uplynulo obdobie piatich rokov, ...

f)

rovnopis oznámenia zasielaného osobou povinnou oznamovať,

g)

doklad o poverení osoby na vedenie evidencie vydaný štatutárnym orgánom prevádzkovateľa,

h)

príslušné doklady o metodike použitej pri zbere údajov2) v listinnej forme a v elektronickej forme ...

i)

zoznam dokladov a dátových nosičov, ktoré tvoria evidenciu za príslušný oznamovací rok.

(3)

Evidencia sa každoročne aktualizuje k 31. marcu kalendárneho roka.

§ 5
Obsah a vzorová štruktúra oznámenia a podrobnosti o podmienkach a spôsobe jeho podávania
(1)

Oznámenie podľa § 6 ods. 7 zákona spracúva a zasiela za každú prevádzkareň osoba povinná oznamovať ...

(2)

Osoba povinná oznamovať údaje podľa § 6 ods. 8 písm. b) zákona splní svoju povinnosť oznamovať ...

(3)

Osoba povinná oznamovať údaje podľa § 6 ods. 8 písm. a) zákona a osoba povinná oznamovať údaje ...

(4)

Osoba povinná oznamovať údaje podľa osobitného predpisu5) spracúva a zasiela oznámenie na tlačivách ...

(5)

Oznámenie sa zasiela raz ročne do 31. marca nasledujúceho roka. Ak ide o osobu povinnú oznamovať ...

(6)

Oznámenie sa zasiela písomne, a ak ide o osobu povinnú oznamovať podľa § 6 ods. 5 zákona, tá ...

§ 6
Kritériá na zaraďovanie plošných zdrojov do národného registra znečisťovania
(1)

Plošný zdroj podľa § 6 ods. 3 zákona sa do národného registra znečisťovania zaraďuje, ak spĺňa ...

a)

skupina malých a roztrúsených zdrojov znečisťovania je pre životné prostredie významná a

b)

existuje reálna možnosť zbierania údajov o skupine malých a roztrúsených zdrojov znečisťovania ...

§ 7
Prenos údajov do európskeho registra znečisťovania

Prenos údajov do Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok zabezpečuje ...

§ 8
Zdieľanie údajov

Slovenská inšpekcia životného prostredia pri plnení povinnosti podľa § 6 ods. 11 zákona poskytuje ...

§ 9
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č 411/2007 Z. z., ktorou ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2010.

József Nagy v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
  • 2)  Čl. 5 ods. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.166/2006 o zriadení Európskeho ...
  • 3)  Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ...
  • 4)  Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.
  • 5)  § 20 ods. 3 písm. g) zákona č. 245/2003 Z. z.
  • 6)  Napríklad zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. ...
  • 7)  Čl. 2 bod 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.
  • 8)  Čl. 7 a 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.166/2006.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore