Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a spôsob získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu 445/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.05.2021


Platnosť od: 30.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 31.05.2021
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 445/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje rozsah a spôsob získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 21 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a)
spôsob získavania údajov o hazardných hrách Úradom pre reguláciu hazardných hier (ďalej len „úrad“) ...
1.
charitatívne lotérie,
2.
stolové hry, okrem kartových hier pokrového typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú ...
3.
stávkové hry,
4.
hazardné hry na výherných prístrojoch,
5.
hazardné hry na termináloch videohier,
6.
hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,
7.
hazardné hry na iných technických zariadeniach,
8.
číselné lotérie,
9.
bingo,
10.
internetové hry,
b)
rozsah údajov o hazardných hrách podľa písmena a) získavaných úradom bezplatným online prístupom na ...
§ 2
Základné ustanovenia

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)
dátovým balíčkom prevádzkovateľa hazardnej hry súbor dát o hazardných hrách, ktorý poskytuje prevádzkovateľ ...
b)
aplikačným rozhraním rozhranie pre programovanie aplikácií, pričom ide o zbierku aplikačných funkcií ...
c)
verejným kľúčom informácia, ktorá slúži na overenie správnosti kvalifikovaného elektronického podpisu2) ...
d)
súkromným kľúčom tajná informácia, ktorá slúži na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu ...
e)
kreditom suma tvorená z vkladu vloženého hráčom na začiatku hazardnej hry a pripísanej výhry počas hrania ...
§ 3
Bezplatný online prístup úradu na server prevádzkovateľa hazardnej hry
(1)

Údaje prevádzkovateľa hazardnej hry potrebné na technické zabezpečenie vytvorenia bezplatného online ...

(2)

V oznámení podľa odseku 1 sa uvedie

a)
obchodné meno a právna forma prevádzkovateľa hazardnej hry,
b)
prihlasovacie meno a heslo užívateľa, ak sa používa pre online prístup úradu na server prevádzkovateľa ...
c)
ďalšie údaje, softvérové podmienky a hardvérové podmienky potrebné na technické zabezpečenie online ...
(3)

Prevádzkovateľovi hazardnej hry sa na vytvorenie online prístupu úradu na jeho server doručí do jeho ...

(4)

Prevádzkovateľ hazardnej hry oznámi úradu a úrad oznámi prevádzkovateľovi hazardnej hry zmenu v údajoch ...

(5)

Online prístup úradu na server prevádzkovateľa hazardnej hry zabezpečuje

a)
sledovanie
1.
údajov z každej hazardnej hry najmenej v rozsahu stávka a pripísaná výhra do kreditu po ukončení hazardnej ...
2.
štatistických údajov o hazardných hrách, najmä počet odohratých hazardných hier,
3.
údajov pre číselné lotérie podľa jednotlivých tiketov v rozsahu stávka a výhra za jednotlivý tiket; ...
4.
údajov pre stávkové hry za každú prevádzku podľa jednotlivých prijatých tiketov v rozsahu prijatá stávka, ...
5.
údajov o vkladoch a výplatách a údajov o celkových vkladoch a výplatách,
6.
údajov o stávkach a výhrach a údajov o celkových stávkach a výhrach,
b)
sledovanie údajov uvedených v písmene a) v reálnom čase podľa osobitného predpisu3).
Dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry
§ 6
Názov a opis dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry
(1)

Názov dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry je súborom jednotlivých popisných položiek.

(2)

Opis jednotlivých metadát dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry je uvedený v prílohe č. 2 bode ...

§ 7
Požiadavky na dátové súbory tvoriace dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry
(1)

Dátový súbor má formát Extensible Markup Language (.xml) s kódovaním UTF-8 podľa štandardu RFC 3629.

(2)

Prázdnym dátovým súborom je súbor neobsahujúci žiadne záznamy.

(3)

Ak príloha č. 1 neustanovuje inak, musí mať každá položka záznamu hodnotu. Položka záznamu bez hodnoty ...

(4)

Ak príloha č. 1 neustanovuje inak, nezaraďuje sa skôr poskytnutý záznam, na ktorý sa odkazuje prostredníctvom ...

(5)

Odporúčané dátové typy používané v dátových súboroch dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry ...

§ 8
Spôsob opravy chýb v dátovom balíčku prevádzkovateľa hazardnej hry
(1)

Chyby v poskytnutom dátovom balíčku prevádzkovateľa hazardnej hry uvedené v potvrdzujúcej správe úradu ...

(2)

Chyby v poskytnutom dátovom balíčku prevádzkovateľa hazardnej hry sa opravujú tak, že sa opakovane poskytuje ...

(3)

Ak je prvý poskytnutý opravný dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry správny, považuje sa takýto ...

(4)

Formálne správny dátový balíček prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorý obsahuje iné ako formálne chyby, ...

§ 9
Spoločné ustanovenia
(1)

Pri vytvorení komprimovaného dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry z jedného alebo viacerých ...

(2)

Súbory v dátovom balíčku prevádzkovateľa hazardnej hry sa neusporadúvajú do adresárov.

(3)

Odporúčaná technická špecifikácia vzájomnej výmeny dát medzi prevádzkovateľom hazardnej hry a úradom ...

§ 10
Záverečné ustanovenie

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.6) ...

§ 11
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem § 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2021 a § ...

Eduard Heger v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 445/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Obsah dátového balíčka prevádzkovateľa hazardnej hry

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 445/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Odporúčaná technická špecifikácia

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 142/2019 Z. z., ktorou sa ...
 • 2)  Čl. 3 bod 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej ...
 • 3)  § 2 ods. 2 písm. b) prvý a druhý bod a písm. e) vyhlášky č. 142/2019 Z. z.
 • 4)  Čl. 3 bod 15 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
 • 5)  Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. ...
 • 6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore