Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier 437/2019 účinný od 01.07.2020


Platnosť od: 19.12.2019
Účinnosť od: 01.07.2020
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Lotérie a hazardné hry

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier 437/2019 účinný od 01.07.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 437/2019 s účinnosťou od 01.07.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení a systémov využívaných ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 86 ods. 9 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách ...

§ 1
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na ...
(1)

Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na výherných prístrojoch ...

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie žiadateľa o odborné posudzovanie (ďalej len „žiadateľ“), ...
b)
druh technického zariadenia,
c)
názov výrobcu výherného prístroja,
d)
typ hardvéru výherného prístroja,
e)
názov programu hazardnej hry,
f)
verziu programu hazardnej hry,
g)
názov výrobcu programu hazardnej hry,
h)
názvy všetkých hazardných hier obsiahnutých vo verzii programu hazardnej hry, ak ich hazardná hra obsahuje, ...
i)
označenie alebo typ riadiacej programovej dosky alebo označenie programového vybavenia,
j)
maximálnu výšku stávky v jednej hazardnej hre a maximálnu výšku výhry v jednej hazardnej hre,
k)
rozsah výhernosti v percentách,
l)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
m)
spôsob signalizácie pri odpojených počítadlách,
n)
spôsob signalizácie pri prerušení spojenia medzi výherným prístrojom a serverom,
o)
spôsob pripojenia prostredníctvom elektronických komunikačných sietí na server prevádzkovateľa hazardnej ...
p)
hernú menu.
(2)

Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru systému vytvárania prémiovej hry, pomocou ktorého sa prevádzkuje ...

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ho má pridelené,
b)
druh prémiovej hry,
c)
názov prémiovej hry,
d)
verziu programu prémiovej hry,
e)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
f)
opis programového vybavenia prémiovej hry,
g)
systém vytvárania prémiovej hry a prémiovej výhry,
h)
výšku príspevkov na vytváranie prémiovej hry,
i)
rozpätie, v ktorom môže byť hráčovi pridelená prémiová výhra,
j)
spôsob evidencie a vyplácania prémiovej výhry,
k)
spôsob signalizácie prémiovej výhry,
l)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry,
m)
hernú menu.
§ 2
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na ...
(1)

Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na termináloch ...

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ho má pridelené,
b)
druh technického zariadenia,
c)
názov výrobcu terminálu videohier,
d)
typ hardvéru terminálu videohier,
e)
názov programu hazardnej hry,
f)
verziu programu hazardnej hry,
g)
názov výrobcu programu hazardnej hry,
h)
názvy všetkých hazardných hier obsiahnutých vo verzii programu hazardnej hry, ak ich hazardná hra obsahuje, ...
i)
označenie alebo typ riadiacej programovej dosky alebo označenie programového vybavenia,
j)
maximálnu výšku stávky v jednej hazardnej hre a maximálnu výšku výhry v jednej hazardnej hre,
k)
rozsah výhernosti v percentách,
l)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
m)
spôsob signalizácie pri odpojených počítadlách,
n)
spôsob signalizácie pri prerušení spojenia medzi terminálom videohier a serverom,
o)
spôsob pripojenia prostredníctvom elektronických komunikačných sieti na server prevádzkovateľa,
p)
hernú menu.
(2)

Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru systému vytvárania prémiovej hry, pomocou ktorého sa prevádzkuje ...

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ho má pridelené,
b)
druh prémiovej hry,
c)
názov prémiovej hry,
d)
verziu programu prémiovej hry,
e)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
f)
opis programového vybavenia prémiovej hry,
g)
systém vytvárania prémiovej hry a prémiovej výhry,
h)
výšku príspevkov na vytváranie prémiovej hry,
i)
rozpätie, v ktorom môže byť hráčovi pridelená prémiová výhra,
j)
spôsob evidencie a vyplácania prémiovej výhry,
k)
spôsob signalizácie prémiovej výhry,
l)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry,
m)
hernú menu.
§ 3
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na ...
(1)

Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na technických ...

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ho má pridelené,
b)
druh technického zariadenia,
c)
názov výrobcu technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi,
d)
typ hardvéru technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi,
e)
názov programu hazardnej hry,
f)
verziu programu hazardnej hry,
g)
názov výrobcu programu hazardnej hry,
h)
názvy všetkých hazardných hier obsiahnutých vo verzii programu hazardnej hry, ak ich hazardná hra obsahuje, ...
i)
označenie alebo typ riadiacej programovej dosky alebo označenie programového vybavenia,
j)
počet hracích miest,
k)
maximálnu výšku stávky na jednu pozíciu v jednej hazardnej hre a maximálnu výšku výhry v jednej hazardnej ...
l)
rozsah výhernosti v percentách,
m)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
n)
spôsob signalizácie pri odpojených počítadlách,
o)
spôsob signalizácie pri prerušení spojenia medzi technickým zariadením obsluhovaným priamo hráčmi a ...
p)
spôsob pripojenia prostredníctvom elektronických komunikačných sietí na server prevádzkovateľa,
q)
hernú menu.
(2)

Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru systému vytvárania prémiovej hry, pomocou ktorého sa prevádzkuje ...

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ho má pridelené,
b)
druh prémiovej hry,
c)
názov prémiovej hry,
d)
verziu programu prémiovej hry,
e)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
f)
opis programového vybavenia prémiovej hry,
g)
systém vytvárania prémiovej hry a prémiovej výhry,
h)
výšku príspevkov na vytváranie prémiovej hry,
i)
rozpätie, v ktorom môže byť hráčovi pridelená prémiová výhra,
j)
spôsob evidencie a vyplácania prémiovej výhry,
k)
spôsob signalizácie prémiovej výhry,
l)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry,
m)
hernú menu.
§ 4
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na ...
(1)

Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na iných technických ...

(2)

Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na ...

(3)

Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na iných technických ...

(4)

Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na ...

(5)

Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru systému vytvárania prémiovej hry, pomocou ktorého sa prevádzkuje ...

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ho má pridelené,
b)
druh prémiovej hry,
c)
názov prémiovej hry,
d)
verziu programu prémiovej hry,
e)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
f)
opis programového vybavenia prémiovej hry,
g)
systém vytvárania prémiovej hry a prémiovej výhry,
h)
výšku príspevkov na vytváranie prémiovej hry,
i)
rozpätie, v ktorom môže byť hráčovi pridelená prémiová výhra,
j)
spôsob evidencie a vyplácania prémiovej výhry,
k)
spôsob signalizácie prémiovej výhry,
l)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry,
m)
hernú menu.
§ 5
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na ...
(1)

Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra na termináloch ...

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ho má pridelené,
b)
druh technického zariadenia,
c)
názov výrobcu samoobslužného terminálu,
d)
typ hardvéru samoobslužného terminálu,
e)
názov programu hazardnej hry,
f)
verziu programu hazardnej hry,
g)
názov výrobcu programu hazardnej hry,
h)
názvy všetkých hazardných hier obsiahnutých vo verzii programu hazardnej hry, ak ich hazardná hra obsahuje, ...
i)
označenie alebo typ riadiacej programovej dosky alebo označenie programového vybavenia,
j)
maximálnu výšku stávky v jednej hazardnej hre a maximálnu výšku výhry v jednej hazardnej hre,
k)
rozsah výhernosti v percentách, ak sa dá určiť,
l)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
m)
spôsob signalizácie pri prerušení spojenia medzi samoobslužným terminálom a serverom,
n)
spôsob pripojenia prostredníctvom elektronických komunikačných sietí na server prevádzkovateľa,
o)
hernú menu.
(2)

Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru systému vytvárania prémiovej hry, pomocou ktorého sa prevádzkuje ...

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ho má pridelené,
b)
druh prémiovej hry,
c)
názov prémiovej hry,
d)
verziu programu prémiovej hry,
e)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
f)
opis programového vybavenia prémiovej hry,
g)
systém vytvárania prémiovej hry a prémiovej výhry,
h)
výšku príspevkov na vytváranie prémiovej hry,
i)
rozpätie, v ktorom môže byť hráčovi pridelená prémiová výhra,
j)
spôsob evidencie a vyplácania prémiovej výhry,
k)
spôsob signalizácie prémiovej výhry,
l)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry,
m)
hernú menu.
(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na koncové zariadenie využívané pri prevádzkovaní hazardných ...

§ 6
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje internetová hra ...
(1)

Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje internetová hra v internetovom ...

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ho má pridelené,
b)
druh hazardnej hry,
c)
názov hazardnej hry,
d)
verziu hazardnej hry,
e)
názov výrobcu hazardnej hry,
f)
rozsah výhernosti v percentách, ak sa dá určiť,
g)
maximálnu výšku stávky v jednej hazardnej hre a maximálnu výšku výhry v jednej hazardnej hre,
h)
hernú menu.
(2)

Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje internetová hra ...

a)
kópia výpisu z obchodného registra žiadateľa, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho vznik ...
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie ...
c)
výpis programu v elektronickej podobe, ktorý môže byť výrobcom zakódovaním chránený,
d)
štatistický výpis hazardnej hry so zaznamenaním výherného pomeru v percentách pre 100 000 hier bez násobnej ...
e)
pravidlá hazardnej hry v štátnom jazyku vrátane výherných kombinácií s výhrami,
f)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na softvér, pomocou ktorého sa prevádzkuje hazardná hra a verzie jej ...
g)
doklad o posúdení softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkuje internetová hra v internetovom kasíne a verzie ...
h)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne ...
(3)

Žiadosť o odborné posudzovanie softvéru systému vytvárania prémiovej hry, pomocou ktorého sa prevádzkuje ...

a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak ho má pridelené,
b)
druh prémiovej hry,
c)
názov prémiovej hry,
d)
verziu programu prémiovej hry,
e)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
f)
opis programového vybavenia prémiovej hry,
g)
systém vytvárania prémiovej hry a prémiovej výhry,
h)
výšku príspevkov na vytváranie prémiovej hry,
i)
rozpätie, v ktorom môže byť hráčovi pridelená prémiová výhra,
j)
spôsob evidencie a vyplácania prémiovej výhry,
k)
spôsob signalizácie prémiovej výhry,
l)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry,
m)
hernú menu.
§ 7
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie výherných prístrojov
(1)

Žiadosť o odborné posudzovanie výherných prístrojov obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka posudzovaného technického zariadenia a systému (ďalej len „vlastník“), ...
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak ho má pridelené,
e)
druh technického zariadenia s uvedením jeho
1.
typu,
2.
výrobcu,
3.
výrobného čísla,
4.
roku výroby,
f)
názov programu hazardnej hry s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
g)
doplňujúce technické údaje,
h)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia,
i)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov.
(2)

Žiadosť o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre výherné prístroje obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak ho má pridelené,
e)
názov prémiovej hry,
f)
verziu programu prémiovej hry,
g)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
h)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry alebo po vyplatení výhier z prémiovej hry,
i)
adresu prevádzky, v ktorej sa umiestnia výherné prístroje zapojené do prémiovej hry,
j)
počet a výrobné čísla výherných prístrojov zapojených do prémiovej hry podľa jednotlivých prevádzok.
§ 8
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi
(1)

Žiadosť o odborné posudzovanie technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi obsahuje

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak ho má pridelené,
e)
druh technického zariadenia s uvedením jeho
1.
typu,
2.
výrobcu,
3.
výrobného čísla,
4.
roku výroby,
f)
názov programu hazardnej hry s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
g)
doplňujúce technické údaje,
h)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia,
i)
počet hracích miest s uvedením ich výrobných čísel, ak boli výrobcom pridelené,
j)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov.
(2)

Žiadosť o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre technické zariadenia obsluhované ...

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak ho má pridelené,
e)
názov prémiovej hry,
f)
verziu programu prémiovej hry,
g)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
h)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry alebo po vyplatení výhier z prémiovej hry,
i)
adresu prevádzky, v ktorej sa umiestnenia technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi zapojené do ...
j)
počet a výrobné čísla technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi zapojených do prémiovej hry ...
§ 9
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie terminálov videohier a ďalších zariadení využívaných pri ...
(1)

Žiadosť o odborné posudzovanie terminálov videohier a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní ...

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak ho má pridelené,
e)
druh technického zariadenia s uvedením jeho
1.
typu,
2.
výrobcu,
3.
výrobného čísla,
4.
roku výroby,
f)
názov programu hazardnej hry s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
g)
doplňujúce technické údaje,
h)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia,
i)
počet terminálov videohier s uvedením ich výrobných čísel,
j)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
k)
adresu umiestnenia servera.
(2)

Žiadosť o odborné posudzovanie terminálov videohier a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní ...

(3)

Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie terminálov videohier a ďalších zariadení využívaných pri ...

(4)

Žiadosť o odborné posudzovanie terminálov videohier a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní ...

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, vlastníka a prevádzkovateľa, ak ho má pridelené,
e)
druh systému, prepojenia a siete terminálov videohier,
f)
názov systému, prepojenia a siete terminálov videohier s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
g)
doplňujúce technické údaje,
h)
adresu umiestnenia servera,
i)
hernú menu,
j)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
k)
číslo osvedčenia, v ktorom sa vykonajú zmeny,
l)
počet vyradených terminálov videohier,
m)
konečný počet terminálov videohier,
n)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia.
(5)

Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie terminálov videohier a ďalších zariadení využívaných pri ...

a)
zoznam výrobných čísel terminálov videohier, ktorých sa požadovaná zmena týka, ak je potrebný,
b)
originál osvedčenia, ktorého sa požadovaná zmena týka.
(6)

Žiadosť o odborné posudzovanie terminálov videohier a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní ...

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o osobu inú, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, vlastníka a prevádzkovateľa, ak ho má pridelené,
e)
druh systému, prepojenia a siete terminálov videohier,
f)
názov systému, prepojenia a siete terminálov videohier s uvedením
1.
jeho verzie,
2.
jeho výrobcu,
3.
čísla osvedčenia, v ktorom sa vykonajú zmeny,
g)
hernú menu,
h)
celkový počet terminálov videohier, ktorých sa zmena týka,
i)
celkový počet terminálov videohier v systéme, prepojení a sieti,
j)
názov programu hazardnej hry na termináli videohier s uvedením
1.
jeho verzie,
2.
jeho výrobcu,
3.
počtu terminálov videohier, ktorých sa zmena týka,
k)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia.
(7)

Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie terminálov videohier a ďalších zariadení využívaných pri ...

a)
zoznam výrobných čísiel terminálov videohier, ktorých sa požadovaná zmena týka, ak je potrebný,
b)
originál osvedčenia, ktorého sa požadovaná zmena týka,
c)
doklad od výrobcu alebo ním poverenej osoby o pôvode programu hazardnej hry.
(8)

Žiadosť o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre terminály videohier a ďalšie zariadenia ...

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak ho má pridelené,
e)
názov prémiovej hry,
f)
verziu programu prémiovej hry,
g)
názov výrobcu prémiovej hry,
h)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry alebo po vyplatení výhier z prémiovej hry,
i)
adresu prevádzky, v ktorej sa umiestnia terminály videohier a ďalšie zariadenia využívané pri prevádzkovaní ...
j)
počet a výrobné čísla terminálov videohier a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní videohier ...
§ 10
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie iných technických zariadení
(1)

Žiadosť o odborné posudzovanie iných technických zariadení, ktoré fungujú samostatne, nezávisle od servera ...

(2)

Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie iných technických zariadení, ktoré fungujú samostatne, nezávisle ...

(3)

Žiadosť o odborné posudzovanie iných technických zariadení, ktoré fungujú ako koncové zariadenia prepojené ...

(4)

Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie iných technických zariadení, ktoré fungujú ako koncové zariadenia ...

(5)

Žiadosť o odborné posudzovanie systému vytvárania prémiovej hry pre iné technické zariadenia obsahuje ...

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak ho má pridelené,
e)
názov prémiovej hry,
f)
verziu programu prémiovej hry,
g)
názov výrobcu programu prémiovej hry,
h)
počiatočnú výšku peňažnej sumy pri spustení prémiovej hry alebo po vyplatení výhier z prémiovej hry,
k)
adresu prevádzky, v ktorej sa umiestnenia iné technické zariadenia zapojené do prémiovej hry,
i)
počet a výrobné čísla iných technických zariadení zapojených do prémiovej hry podľa jednotlivých prevádzok. ...
§ 11
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie žrebovacích zariadení využívaných pri prevádzkovaní číselných ...
(1)

Žiadosť o odborné posudzovanie žrebovacích zariadení využívaných pri prevádzkovaní číselných lotérií ...

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak ho má pridelené,
e)
druh žrebovacieho zariadenia využívaného pri prevádzkovaní číselných lotérií s uvedením jeho
1.
typu,
2.
výrobcu,
3.
výrobného čísla, ak je pridelené,
f)
názov číselnej lotérie,
g)
doplňujúce technické údaje,
h)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia,
i)
spôsob žrebovania číselnej lotérie,
j)
adresu prevádzky, v ktorej sa umiestni žrebovacie zariadenie využívané pri prevádzkovaní číselných lotérií. ...
(2)

Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie žrebovacích zariadení využívaných pri prevádzkovaní číselných ...

a)
kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho ...
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie ...
c)
kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho vznik ...
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie ...
e)
opis žrebovacieho zariadenia využívaného pri prevádzkovaní číselných lotérií,
f)
technickú dokumentáciu žrebovacieho zariadenia využívaného pri prevádzkovaní číselných lotérií so schémami ...
g)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na žrebovacie zariadenie využívané pri prevádzkovaní číselných lotérií ...
h)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne ...
§ 12
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení využívaných pri prevádzkovaní lotériovej ...
(1)

Žiadosť o odborné posudzovanie technických zariadení využívaných pri prevádzkovaní lotériovej hry bingo ...

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak je pridelené,
e)
druh technického zariadenia využívaného pri prevádzkovaní binga s uvedením jeho
1.
výrobcu,
2.
výrobného čísla, ak je pridelené,
3.
roku výroby,
f)
názov programu hazardnej hry s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
g)
hernú menu,
h)
doplňujúce technické údaje,
i)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia,
j)
druh binga,
k)
typ žrebovacieho zariadenia binga,
l)
opis uloženia dát a kupónov,
m)
typy výhier a prémií,
n)
cenu kupónu a ich počet,
o)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
p)
maximálnu výšku výhry,
q)
adresu prevádzky, v ktorej sa umiestni technické zariadenie využívané pri prevádzkovaní binga.
(2)

Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení využívaných pri prevádzkovaní binga ...

a)
kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho ...
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie ...
c)
kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho vznik ...
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie ...
e)
kópia dokladu o nadobudnutí technického zariadenia využívaného pri prevádzkovaní binga, ktorým je faktúra ...
f)
doklad od výrobcu alebo od ním poverenej osoby o pôvode programu a o pôvode technického zariadenia využívaného ...
g)
opis žrebovacieho zariadenia využívaného pri prevádzkovaní binga,
h)
technická dokumentáciu technického zariadenia využívaného pri prevádzkovaní binga so schémami zapojenia ...
i)
opis vybavenia centrálneho systému binga,
j)
pravidlá hazardnej hry v štátnom jazyku, ak ešte nie sú predložené,
k)
výpis programu v elektronickej podobe, ktorý môže byť výrobcom zakódovaním chránený,
l)
kópia individuálnej licencie na prevádzkovanie binga; to neplatí pri podaní prvej žiadosti, alebo ak ...
m)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na zariadenie využívané pri prevádzkovaní binga uvedené v žiadosti ...
n)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne ...
§ 13
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie elektronických spojení medzi jednotlivými miestami, na ktorých ...
(1)

Žiadosť o odborné posudzovanie elektronických spojení medzi jednotlivými miestami, na ktorých sa prevádzkujú ...

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, prevádzkovateľa a vlastníka, ak ho má pridelené,
e)
druh samoobslužného terminálu prepojeného so serverom s uvedením jeho
1.
typu,
2.
výrobcu,
3.
výrobného čísla,
4.
roku výroby,
f)
názov programu hazardnej hry s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
g)
doplňujúce technické údaje,
h)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia,
i)
počet samoobslužných terminálov prepojených so serverom s uvedením ich výrobných čísel, ak sú výrobcom ...
j)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
k)
adresu umiestnenia servera.
(2)

Žiadosť o odborné posudzovanie samoobslužných terminálov prepojených so serverom, ktorá sa predkladá ...

(3)

Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie samoobslužných terminálov prepojených so serverom podľa odseku ...

(4)

Žiadosť o odborné posudzovanie samoobslužných terminálov prepojených so serverom, ktorou sa menia údaje ...

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, vlastníka a prevádzkovateľa, ak ho má pridelené,
e)
druh systému, prepojenia a siete,
f)
názov systému, prepojenia a siete s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
g)
doplňujúce technické údaje,
h)
adresu umiestnenia servera,
i)
hernú menu,
j)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
k)
číslo osvedčenia, v ktorom sa vykonajú zmeny,
l)
počet vyradených samoobslužných terminálov prepojených so serverom,
m)
konečný počet samoobslužných terminálov prepojených so serverom,
n)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia.
(5)

Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie samoobslužných terminálov prepojených so serverom podľa odseku ...

a)
zoznam výrobných čísiel samoobslužných terminálov prepojených so serverom, ktorých sa požadovaná zmena ...
b)
originál osvedčenia, ktorého sa požadovaná zmena týka.
(6)

Žiadosť o odborné posudzovanie samoobslužných terminálov prepojených so serverom, ktorou sa menia údaje ...

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, vlastníka a prevádzkovateľa, ak ho má pridelené,
e)
druh systému, prepojenia a siete,
f)
názov systému, prepojenia a siete s uvedením
1.
jeho verzie,
2.
jeho výrobcu,
3.
čísla osvedčenia, v ktorom sa vykonajú zmeny,
g)
hernú menu,
h)
celkový počet samoobslužných terminálov prepojených so serverom, ktorých sa zmena týka,
i)
celkový počet samoobslužných terminálov prepojených so serverom v systéme, prepojení a sieti,
j)
názov programu hazardnej hry na samoobslužnom termináli prepojenom so serverom s uvedením
1.
jeho verzie,
2.
jeho výrobcu,
3.
počtu samoobslužných terminálov prepojených so serverom, ktorých sa zmena týka,
k)
požadovaný začiatok platnosti osvedčenia a dobu platnosti osvedčenia.
(7)

Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie samoobslužných terminálov prepojených so serverom podľa odseku ...

a)
zoznam výrobných čísiel samoobslužných terminálov prepojených so serverom, ktorých sa požadovaná zmena ...
b)
originál osvedčenia, ktorého sa požadovaná zmena týka,
c)
doklad od výrobcu alebo od ním poverenej osoby o pôvode programu hazardnej hry.
(8)

Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nevzťahujú na koncové zariadenie využívané pri prevádzkovaní hazardných ...

§ 14
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie systému, prepojenia a siete charitatívnej lotérie, stávkovej ...
(1)

Žiadosť o odborné posudzovanie systému, prepojenia a siete charitatívnej lotérie, stávkovej hry, číselnej ...

a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
c)
obchodné meno a sídlo vlastníka, ak ide o inú osobu, ako je žiadateľ,
d)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, vlastníka a prevádzkovateľa, ak ho má pridelené,
e)
druh systému, prepojenia a siete,
f)
názov systému, prepojenia a siete s uvedením jeho
1.
verzie,
2.
výrobcu,
g)
doplňujúce technické údaje,
h)
opis programového vybavenia servera,
i)
spôsob zabezpečenia servera,
j)
spôsob archivácie dát,
k)
spôsob prijímania peňažných prostriedkov a spôsob vyplácania peňažných prostriedkov,
l)
adresu umiestnenia servera,
m)
hernú menu.
(2)

Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie systému, prepojenia a siete charitatívnej lotérie, stávkovej ...

a)
kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho ...
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie ...
c)
kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho vznik ...
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie ...
e)
kópia dokladu preukazujúceho nadobudnutie alebo získanie oprávnenia na užívanie systému, prepojenia ...
f)
doklad od výrobcu alebo od ním poverenej osoby o pôvode systému, prepojenia a siete, ak ešte nie je ...
g)
doklad od výrobcu alebo ním poverenej osoby o pôvode programu prémiovej hry, ak posudzovaný systém, ...
h)
technická dokumentácia so schémami jednotlivých súčastí systému, prepojenia a siete,
i)
vzor potvrdenia o vklade a o vykonanej stávke, ak sa používa,
j)
vzor registračného formulára určeného pre hráčov, ak sa používa,
k)
pravidlá hazardnej hry v štátnom jazyku, ak ešte nie sú predložené,
l)
servisný manuál,
m)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na systém, prepojenie a sieť uvedené v žiadosti o odborné posudzovanie ...
n)
bezpečnostný projekt, ktorého vzor je uverejnený na webovom sídle poverenej skúšobne, ktorá vykonáva ...
o)
technický opis virtualizovanej časti servera, ak je server úplne alebo čiastočne virtualizovaný, pričom ...
p)
doklad od výrobcu alebo od ním poverenej osoby o pôvode hazardnej hry prevádzkovanej v internetovom ...
q)
zoznam hazardných hier prevádzkovaných v internetovom kasíne alebo zoznam hazardných hier, o ktorých ...
r)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne ...
(3)

Žiadosť o odborné posudzovanie systému, prepojenia a siete, ktorá sa predkladá prvýkrát, obsahuje primerane ...

(4)

Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie systému, prepojenia a siete podľa odseku 3 sú primerane aj ...

§ 15
Spoločné ustanovenia
(1)

Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry podľa ...

a)
kópia výpisu z obchodného registra žiadateľa, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho vznik ...
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie ...
c)
technická dokumentácia, servisný manuál, doplňujúce prevádzkové údaje a iné technické údaje,
d)
vzorka programovej verzie hazardných hier, ktoré sú v posudzovanom technickom zariadení nainštalované, ...
e)
štatistický výpis hazardnej hry so zaznamenaním výherného pomeru v percentách pre 100 000 hier bez násobnej ...
f)
pravidlá hazardnej hry v štátnom jazyku vrátane výherných kombinácií s výhrami, ak ešte nie sú predložené, ...
g)
výpis programu hazardnej hry vo vyššom programovacom jazyku v elektronickej podobe, ktorý môže byť výrobcom ...
h)
EÚ vyhlásenie o zhode vydané výrobcom alebo splnomocneným zástupcom výrobcu a výstupné dokumenty posudzovania ...
i)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na softvér, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry a jeho verzie ...
j)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne ...
(2)

Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie softvéru systému vytvárania prémiovej hry podľa § 1 ods. ...

a)
kópia výpisu z obchodného registra žiadateľa, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho vznik ...
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie ...
c)
výpis programu hazardnej hry vo vyššom programovacom jazyku v elektronickej podobe, ktorý môže byť výrobcom ...
d)
pravidlá prémiovej hry v štátnom jazyku,
e)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na softvér, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry a jeho verzie ...
f)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplne, správne ...
(3)

Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie podľa § 7 ods. 1, § 8 ods. 1, § 9 ods. 1, § 10 ods. 1 a 3, ...

a)
kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho ...
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie ...
c)
kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho vznik ...
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie ...
e)
kópia dokladu o nadobudnutí technického zariadenia, ktorým je faktúra s uvedením výrobného čísla technického ...
f)
doklad od výrobcu alebo od ním poverenej osoby o pôvode programu hazardnej hry a o pôvode technického ...
g)
kópia individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier; to neplatí pri podaní prvej žiadosti, ...
h)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na technické zariadenie a systém uvedené v žiadosti o odborné posudzovanie ...
i)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne ...
(4)

Prílohou k žiadosti o odborné posudzovanie podľa § 7 ods. 2, § 8 ods. 2, § 9 ods. 8, § 10 ods. 5 sú:

a)
kópia výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho ...
b)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie ...
c)
kópia výpisu z obchodného registra vlastníka, nie staršieho ako tri mesiace, preukazujúceho jeho vznik ...
d)
kópia spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny preukazujúcej založenie ...
e)
zoznam čísiel osvedčení o odbornom posudzovaní technických zariadení zapojených do prémiovej hry, pričom ...
f)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že na systém vytvárania prémiovej hry pre technické zariadenia uvedený ...
g)
doklad od výrobcu alebo od ním poverenej osoby o pôvode programu prémiovej hry, ak ešte nie je predložený, ...
h)
kópia dokladu o nadobudnutí prémiovej hry, ktorým je faktúra, kúpna zmluva, nájomná zmluva alebo kópia ...
i)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje vrátane príloh sú aktuálne, úplné, správne ...
(5)

Kópia výpisu z obchodného registra žiadateľa, prevádzkovateľa alebo vlastníka sa predkladá len pri podaní ...

§ 16
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)

Na náležitosti žiadostí o odborné posudzovanie technických zariadení, softvérov a systémov využívaných ...

(2)

Na náležitosti žiadostí o odborné posudzovanie softvérov uvedených v § 1 až 5 podaných od 1. januára ...

(3)

Na náležitosti žiadostí o odborné posudzovanie technických zariadení a systémov uvedených v § 7 až 14 ...

§ 17
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

§ 18
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem § 17, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2020.

Ladislav Kamenický v. r.

Poznámky

  • 1)  Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky ...
  • 2)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 142/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky ...
  • 3)  § 2 písm. f) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na ...
  • 4)  § 20 ods. 2 zákona č. 56/2018 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore