Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 153/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva § 5 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. 43/2003 účinný od 15.02.2003 do 14.06.2005

Platnosť od: 15.02.2003
Účinnosť od: 15.02.2003
Účinnosť do: 14.06.2005
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 153/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva § 5 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. 43/2003 účinný od 15.02.2003 do 14.06.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 43/2003 s účinnosťou od 15.02.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 153/1998 ...

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 153/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva ...

1.

V § 2 ods. 1 v prvej vete sa slová „so skeletovými pôdami s plytkým orničným profilom na báze ...

2.

V § 2 ods. 1 až 3 sa jednotka „MJ . cm-2" nahrádza jednotkou „kJ . cm-2".

3.

V § 3 písm. a) desiatom bode sa za slová „Dolná Krupá," vkladajú slová „Hrnčiarovce nad ...

4.

V § 3 písm. a) dvanástom bode podbode 12.1 sa za slovo „Sokolovce," vkladajú slová „Šípkové, ...

5.

V § 3 písm. b) treťom bode sa za slovo „Galanta," vkladá slovo „Gáň,".

6.

V § 3 písm. b) ôsmom bode sa za slová „Malá nad Hronom," vkladajú slová „Malé Kosihy,".

7.

V § 3 písm. c) druhom bode sa za slovo „Sebechleby," vkladá slovo „Sudince,".

8.

V § 3 písm. c) treťom bode sa za slovo „Kosihovce," vkladá slovo „Sečianky,".

9.

V § 3 písm. c) štvrtom bode sa za slová „Dolné Plachtince," vkladá slovo „Glabušovce", za ...

10.

V § 3 písm. c) siedmom bode sa pred slovo „Gemer," vkladá slovo „Dulovo," a za slová „Veľký ...

11.

V § 3 písm. d) druhom bode sa za slovo „Pohranice," vkladá slovo „Svätoplukovo,".

12.

V § 3 písm. d) treťom bode sa za slovo „Oponice," vkladá slovo „Orešany,".

13.

V § 3 písm. d) štvrtom bode sa za slová „Červený Hrádok," vkladajú slová „Čierne Kľačany,", ...

14.

V § 3 písm. d) piatom bode sa za slovo „Melek," vkladajú slová „Michal nad Žitavou,".

15.

V § 3 písm. d) ôsmom bode sa za slovo „Lok," vkladajú slová „Malé Kozmálovce,".

16.

V § 3 písm. e) štvrtom bode podbode 4.1. sa pred slovo „Cejkov," vkladá slovo „Brehov," a za ...

17.

V § 5 a v celom texte vyhlášky sa slová „výberové víno s prívlastkom" vo všetkých tvaroch ...

18.

V § 5 ods. 1 písm. a) sa za slová „Irsai Oliver" vkladá slovo „Mília" a za slovo „Neuburské" ...

19.

V § 6 ods. 6 sa vypúšťa slovo „Komplexný".

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2003.

Zsolt Simon v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore