Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70997
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality 426/2019 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 13.12.2019
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality 426/2019 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 426/2019 s účinnosťou od 01.01.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. ...

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. i) zákona č. 106/2018 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

1.

V § 2 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Počiatočným overením je aj kontrola podľa § 3 ods. 2 písm. ...

2.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
označenia pracoviska kontroly originality podľa § 21.“.

3.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Správu z priebežného overenia zasiela technická služba oprávnenej osobe kontroly originality a ...

4.

V § 6 odsek 2 znie:

„(2) Do registra prevádzkových záznamov o cestnom motorovom vozidle zasielajú alebo poskytujú údaje ...

5.

V § 6 ods. 3 písm. f) sa slová „g) až n)“ nahrádzajú slovami „g) až l) a n) až r)“.

6.

V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) nezávislému národnému profesijnému združeniu, ktoré je členom Európskej asociácie pre predaj a opravy ...

7.

V § 10 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) zabrániť použitiu chybného identifikačného čísla vozidla VIN a oznámiť chybu technikovi kontroly ...

8.

V § 11 sa slová „g) až j)“ nahrádzajú slovami „g) až i)“.

9.

V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) čestné vyhlásenie navrhovateľa o plnení podmienky zákazu personálneho a majetkového prepojenia podľa ...

10.

V § 18 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „so statickou verejnou IP adresou“.

11.

V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) čestné vyhlásenie navrhovateľa o plnení podmienky zákazu personálneho a majetkového prepojenia podľa ...

12.

V § 36 ods. 1 písm. e) úvodnej vete sa vypúšťajú slová „z dôvodu jeho odcudzenia“.

13.

V § 36 ods. 1 písm. e) druhý bod až štvrtý bod znejú:

„2. doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla, ak ide o vozidlo vyradené z evidencie ...

14.

V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie vozidiel a nie je jednotlivo dovezené, 1. doklad o ...

15.

Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 49a Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2020 (1) Pracovisko kontroly originality ...

16.

Príloha č. 2 časť B bod 13 sa dopĺňa bodom 13.2, ktorý znie:

„13.2Požiadavky na kontrolu 13.2.1 Prenosný detektor úniku plynu kontroluje výrobca zariadenia alebo ...

17.

V prílohe č. 2 časti B sa za bod 13 vkladá nový bod 14, ktorý znie:

„14. Stacionárny detektor úniku plynu [§ 18 ods. 1 písm. r)] 14.1Požiadavky na zariadenie 14.1.1 O stacionárnom ...

Doterajšie body 14 až 16.1.1.7 sa označujú ako body 15 až 17.1.1.7.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Arpád Érsek v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore