Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70997
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení vyhlášky č. 121/2019 Z. z. 423/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020


Platnosť od: 13.12.2019
Účinnosť od: 01.01.2020
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení vyhlášky č. 121/2019 Z. z. 423/2019 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 423/2019 s účinnosťou od 01.01.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. ...

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. g) zákona č. 106/2018 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

1.

V § 2 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Počiatočným overením je aj kontrola podľa § 3 ods. 2 písm. ...

2.

V § 18 ods. 1 písm. f) a § 22 ods. 1 písm. p) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

3.

V § 20 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „so statickou verejnou IP adresou“.

4.

V § 20 ods. 2 sa slová „a) až z)“ nahrádzajú slovami „a) až i), k) až z)“.

5.

§ 20 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Zariadenia podľa odseku 1 písm. n) a s) môžu byť nahradené príslušnou funkciou celoštátneho informačného ...

6.

V § 27 ods. 1 sa za slovo „strán“ vkladá čiarka a slová „na výjazde z kontrolnej linky stanice technickej ...

7.

V § 42 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Technickú kontrolu mimo priestorov stanice technickej ...

8.

§ 43 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Identifikáciu vozidla v rozsahu technickej kontroly nie je potrebné vykonať, ak je vykonaná tým ...

10.

V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) vozidlo nie je poskytnuté na opakované vykonanie technickej kontroly podľa § 107 ods. 13 zákona.“. ...

11.

V § 53 ods. 12 sa slová „päť rokov“ nahrádajú slovami „štyri roky“.

12.

Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 56a Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2020 (1) Stanica technickej kontroly musí ...

13.

V prílohe č. 1 časti B bode 1.1.8 a bode 5.1.14 sa číslo „50“ nahrádza číslom „100“.

14.

V prílohe č. 1 časti B body 4.1.1 a 4.1.2 znejú:

„4.1.1 Zariadenie na nadvihnutie nápravy vozidla musí mať na kontrolnej linke typu B, C alebo M nosnosť ...

15.

V prílohe č. 1 časti B bod 8.1.3 znie:

„8.1.3 Z uskutočnenej kontroly brzdovej sústavy jazdnou skúškou vozidla musí decelerograf v elektronickej ...

16.

V prílohe č. 1 časti B sa vypúšťa bod 8.1.4.

Doterajšie body 8.1.5 až 8.1.7 sa označujú ako body 8.1.4 až 8.1.6.

17.

V prílohe č. 1 časti B bode 12.2.1 sa slová „v piatich“ nahrádzajú slovami „v najmenej štyroch“ a slová ...

18.

V prílohe č. 1 časti B bode 13.1.1 sa vypúšťa slovo „automaticky“.

19.

V prílohe č. 1 časti B bode 13.1.3.4 sa vypúšťajú slová „alebo prerušenie komunikácie“.

20.

V prílohe č. 1 časti B bode 13.1.7 sa za slovo „kódy“ vkladajú slová „podľa štandardizovaného rozšírenia ...

21.

V prílohe č. 1 časti B body 14.1.2.1 a 14.1.2.2 znejú:

„14.1.2.1 s 12-voltovou elektrickou sústavou, na čo musí byť vybavená štandardizovanou 7-pólovou a 13-pólovou ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 znejú:

„14) Napríklad ISO 1724 Cestné vozidlá. Prípojka na elektrické pripojenie ťažných a ťahaných vozidiel. ...

22.

V prílohe č. 1 časti B bode 27.1.1 sa slová „pracoviska montáže plynových zariadení“ nahrádzajú slovami ...

23.

V prílohe č. 4 odseku 2 písm. b) sa číslo „3“ nahrádza číslom „2,8“.

24.

V prílohe č. 4 odsekoch 3 a 8 sa slová „3 m až 4 m“ nahrádzajú slovami „5 m“, číslo „3,2“ sa nahrádza ...

25.

V prílohe č. 9 bode 3 položky 7.1.3. až 7.1.6. znejú:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 9 bod 3 položky 7.1.3. až 7.1.6.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodu 9, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára ...

Arpád Érsek v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore