Všetky konsolidované znenia predpisu 42/2003

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.02.2003 účinný od 15.02.2003 do 14.06.2005
MENU
Hore