Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 150/1998 Z. z. o preskúšavaní a zatrieďovaní vína a o štátnej kontrolnej známke 42/2003 účinný od 15.02.2003 do 14.06.2005

Platnosť od: 15.02.2003
Účinnosť od: 15.02.2003
Účinnosť do: 14.06.2005
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 150/1998 Z. z. o preskúšavaní a zatrieďovaní vína a o štátnej kontrolnej známke 42/2003 účinný od 15.02.2003 do 14.06.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 42/2003 s účinnosťou od 15.02.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 150/1998 Z. z. o ...

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 3 a § 19 ods. 8 zákona Národnej ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 150/1998 Z. z. o preskúšavaní ...

1.

§ 2 znie:

„§ 2 Preskúšavaniu a zatrieďovaniu podlieha a) akostné víno odrodové a akostné víno značkové, b) víno ...

2.

V § 3 ods. 1 sa vypúšťa slovo „Komplexnému".

3.

V § 4 ods. 2 a v celom texte vyhlášky sa slová „výberové víno s prívlastkom" vo všetkých ...

4.

V § 6 ods. 8 sa slová „kontrolnému ústavu" nahrádzajú slovami „Ústrednému kontrolnému a ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 ...

6.

Príloha č. 1 znie:

Prevziať prílohu - Vzor 01

7.

Príloha č. 3 znie:

Prevziať prílohu - Vzor 02

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2003.

Zsolt Simon v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore