Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o kultúrnej spolupráci 42/1969 účinný od 23.05.1969 do 27.11.1994


Platnosť od: 08.05.1969
Účinnosť od: 23.05.1969
Účinnosť do: 27.11.1994
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Kultúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o kultúrnej spolupráci 42/1969 účinný od 23.05.1969 do 27.11.1994
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 42/1969 s účinnosťou od 23.05.1969

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ministra zahraničných vecí

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej ...

Dňa 23. novembra 1968 bola v Bukurešti podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej ...

Podľa svojho článku 20 Dohoda nadobudla platnosť 17. marcom 1969.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

DOHODAmedzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky ...

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Rumunskej socialistickej republiky,

vedené prianím ďalej prehlbovať a rozvíjať tradičné priateľské styky medzi národmi obidvoch ...

spravujúc sa záujmami výstavby socializmu a komunizmu v obidvoch štátoch a presvedčené, že kultúrne ...

vychádzajúc z dosiahnutých výsledkov dlhoročných kultúrnych a vedeckých stykov obidvoch krajín ...

vyjadrujúc prianie aj naďalej venovať stálu pozornosť všestrannému rozvoju spolupráce v oblasti ...

rozhodli sa uzavrieť túto dohodu a na ten cieľ vymenovali svojich splnomocnencov

vláda Československej socialistickej republiky

Miroslava Galušku,ministra kultúry a informácií,

vláda Rumunskej socialistickej republiky

Pompiliu Macoveiho,predsedu Štátneho výboru pre kultúru a umenie,

ktorí po výmene plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, dohodli sa takto: ...

Článok 1

Zmluvné strany budú všestranne napomáhať, aby sa pracujúci ľud obidvoch krajín oboznamoval s ...

Článok 2

Zmluvné strany sa budú usilovať o zvyšovanie úrovne kultúrnej a vedeckej spolupráce, o zdokonaľovanie ...

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať rozvíjanie spolupráce medzi ministerstvami školstva, medzi školami ...

Článok 4

Zmluvné strany budú umožňovať občanom druhej zmluvnej strany štúdium na svojich školách všetkých ...

Príslušné orgány zmluvných strán budú v rámci platných právnych predpisov svojho štátu uznávať ...

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať, aby sa na ich školách a v ústavoch vyučovali jazyky a literatúra ...

Článok 6

Zmluvné strany budú napomáhať ďalší rozvoj vedeckej spolupráce akadémií vied, vysokých škôl, ...

Zmluvné strany budú venovať osobitnú pozornosť vedeckým problémom, ktoré majú rozhodujúci ...

Článok 7

Zmluvné strany budú napomáhať všestranný rozvoj tvorivej spolupráce v oblasti literatúry, umenia ...

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu vydavateľstiev pri prekladaní, vydávaní a rozširovaní ...

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi zväzmi novinárov, tlačovými agentúrami a redakciami ...

Článok 10

Zmluvné strany budú podporovať uvádzanie, rozširovanie a popularizáciu filmov druhej strany, ako ...

Článok 11

Zmluvné strany budú napomáhať výmenu rozhlasových a televíznych programov, zvukových záznamov, ...

Článok 12

Zmluvné strany budú v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi umožňovať občanom druhej ...

Článok 13

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj spolupráce v oblasti telesnej výchovy, športu a turizmu.

Článok 14

Zmluvné strany budú v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami platnými ...

Článok 15

Zmluvné strany budú podporovať a rozvíjať výmenu periodickej tlače, publikácií, kníh, učebníc, ...

Článok 16

Zmluvné strany budú podporovať výmenu informácií o dôležitých konferenciách, zjazdoch, sympóziách, ...

Článok 17

Zmluvné strany sa dohodli, že si vzájomne umožnia zriadiť vo svojich hlavných mestách kultúrne ...

Konkrétne podmienky ich pôsobnosti sa medzi zmluvnými stranami upravia osobitným dohovorom.

Článok 18

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu národných organizácií a inštitúcií v rámci medzinárodných ...

Článok 19

Zmluvné strany budú na plnenie ustanovení tejto Dohody uzavierať plány kultúrnej a vedeckej spolupráce, ...

Zmluvné strany sa dohodli, že ich príslušné orgány, organizácie a inštitúcie môžu v rámci ...

Na plnenie úloh vyplývajúcich z tejto Dohody môžu sa, ak sa to ukáže ako účelné, dočasne ...

Článok 20

Táto Dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi predpismi každej zo zmluvných strán ...

Táto Dohoda sa dojednáva na päť rokov. Jej platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalších päť ...

Článok 21

Dňom, keď nadobudne táto Dohoda platnosť, stráca platnosť Dohoda medzi Československou republikou ...

Všetky vykonávacie dojednania a plány uzavreté na základe Dohody o kultúrnej spolupráci z 25. ...

Spísané v Bukurešti 23. novembra 1968 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a rumunskom jazyku, ...

Za vládu

Československej socialistickej

republiky:

Miroslav Galuška v. r.

Za vládu

Rumunskej socialistickej

republiky:

Pompiliu Macovei v. r.

Poznámky

  • *)  Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore