Všetky konsolidované znenia predpisu 411/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 19.12.2017 316/2017 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí 316/2017 účinný od 19.12.2017
2 01.01.2013 účinný od 01.01.2013 do 18.12.2017
MENU
Hore